Yönetim Danışmanlığı / Kurumsallaşma Merkezi


Kurumsallaşma Merkezi Nedir?

Kurumsallaşma, şirketlerin nesilden nesile sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi sağlayan ve 7 adımdan oluşan uzun süreli çalışmalar gerektiren kapsamlı bir sistemdir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte iş hayatının içerisine daha çok giren kurumsal yönetim ise, şirketlerin stratejik olarak yönlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik belirlenen “adillik, sorumluluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık” şeklindeki 4 temel prensip üzerine kurulan bir sistemdir.

Söz konusu sistemlerin kurulması ve işletilmesi üzerine uzmanlaşan Kurumsallaşma Merkezi, şirketlerin kurumsallaşma düzeylerini artırmaya ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini şirket bünyesinde uygulamaya geçirilmesine yönelik yönetim danışmanlığı hizmeti veren bir merkezdir.

Sektör ayrımı yapmaksızın kurumsallaşma düzeyini artırmak isteyen ve kurumsal yönetim ilkelerini şirketine adapte etmek isteyen tüm şirketler, Kurumsallaşma Merkezinin aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.


Kurumsallaşma Merkezi Hangi Konularda Danışmanlık Hizmeti Vermektedir?

·         Kurumsallaşma düzeyini artırmaya yönelik sistem kurma,

·         Kurumsal yönetim ilkelerini şirkete adapte etme,

·         Stratejik yönetim ve stratejik planlama,

·         Organizasyonel yapılanma ve organizasyonel gelişim,

·         İş süreçlerinin kurumsal sisteme göre yeniden yapılandırılması,

         - Üst Kurullar

         - Üretim ve Kalite

        - Lojistik Yönetimi

        - Mali Yapılanma

        - İK ve İdari İşler

        - Ar-Ge

        - Bilgi İşlem

·         Kurumsal kültürü güçlendirme,

·         Şirket anayasası hazırlama,

·         Kurumsal denetim mekanizmaları kurma,

·         Kurumsallaşma düzeyini ölçme, analiz etme ve raporlama,