Yönetim Danışmanlığı / Sektörel Çözümler Merkezi / Sağlık İşletmeleri Yönetim Danışmanlığı

                                         Sağlık İşletmeleri Yönetim Danışmanlığı
                                                        Hospital Management Consulting


" s a ğ l ı k l ı  k u r u m s a l  y ö n e t i m"
 

Türev yönetim danışmanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamen sağlık işletmelerinde yeni yönetim modelleri ve reorganizasyon çalışmaları yapan, sağlık işletmelerinin yönetimsel sürekliliklerini ve kurumsallaşmalarını sağlamak amacıyla çözüm üreten bir merkezdir.

Neden Danışman Firma? 
Günümüzde tıp alanında sağlanan gelişmeler dünya genelinde sağlık harcamalarının artmasına neden olmuştur. Hastalıklardan korunma, kronik hastalıklardaki artış, strese bağlı ruhsal problemler, toplumun daha kaliteli sağlık hizmeti beklentisi ve bu beklentiyi yerine getirmeye yönelik yüksek teknoloji kullanma zorunluluğu sağlık bütçelerini gittikçe şişirmektedir. Sağlık sektöründe bu beklentilere bağlı olarak giderek artan maliyetler, sonuçta sağlık işletmelerinin fayda-maliyet analizini çok iyi yapmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Fayda-maliyet ve sonuçta sağlanan etkinlilik planlamasının doğru yapılabilmesi için, sağlık işletmelerinin modern işletme anlayışıyla yönetilmesi ihtiyacı ve bu kategoriye giren yöneticilere olan ihtiyaç hızla artmaktadır.  Sağlık işletmelerinin yönetimi, gerek karmaşık yapısı ve gerekse hizmet sunulan hasta ve hasta yakınlarının içinde bulundukları psikolojik yapı gereği, diğer işletmelerden çok farklıdır.Bu nedenle Türev Sağlık İşletmeleri Yönetim Danışmanlığı, sağlık işletmelerinde karşılaşılan problemleri çözmek ve yeni çağa ayak uydurmak ve kurumsallaşma yolunda sağlam adımlar atmak amacıyla müşterilerine çözüm ortaklığı yapmakta ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Hangi Alanlarda Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir ?

-        Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim planının oluşturulması ve hayata geçirilme etkinlikleri,
-        Sağlık işletmelerinde mali yapı iyileştirme çalışmaları,
-        Sağlık işletmelerinde finansal planlama, bütçeleme, raporlama ve fayda/maliyet analizleri,
-        Sağlık işletmelerinde hasta sınıflandırma sistemleri ve sağlık işgücü planlaması/  insan kaynakları yönetimi,
-        Sağlık işletmelerinde toplam kalite yönetimi, hasta memnuniyetinin yaratılması ve algılanan hizmet kalitesinin yükseltilmesi çalışmaları,
-       Sağlık işletmelerini geleceğe güvenle ulaştıracak bilgi sistemlerinin oluşturulması, 
-       Sağlık işletmeleri yönetimi eğitim programları,