Yönetim Danışmanlığı / Kurumsallaşma Merkezi / Büyük İşletmeler Yönetim Danışmanlığı

                                           Büyük İşletmeler Yönetim Danışmanlığı
                                                         Business Management Solution


"b a ş a r ı    d e t a y l a r d a   g i z l i d i r"

Büyük işletmeler yönetim danışmanlığı, yeniden yapılanan, kurumsallaşma düzeyini artırmak isteyen veya yeni yönetim tekniklerini bünyesine entegre etmek isteyen  büyük şirketlere uygun çözüm paketleri sunma, hareket planı belirleme ve sonuca varma hedefindedir.  

Türev’in her hizmetinde olduğu gibi bu konuda da özenle üzerinde durduğu nokta gizliliktir. Bu anlayışıyla Türev Yönetim Danışmanlığı, sorunları işletmede tesbit etmekte, analiz etmekte ve şirketin genel yapısı içinde değerlendirmektedir.

Türev Yönetim Danışmanlığı bünyesindeki bu birim kapsamında verilen hizmetlerin başlıkları aşağıda sıralanmıştır:

-       Mevcut durum analizi (firma check up’ı),
-       Stratejik planlama ve stratejik yönetim,
-       Kurumsal yönetim (halka açık veya halka açık olmayan büyük işletmeler)
-       Kurumsallaşma düzeyini artırma
-       Rekabet avantajı yaratma çalışmaları,
-       Şirketin temel yetkinliklerini (core competences) belirleme ve strateji geliştirme,
-       Grup şirketlerinde yönetimsel yapılanma ve portföy yönetimi,
-       Öğrenen organizasyon sistemi oluşturma,
-      Ürün  ve/veya şirket marka değeri yönetimi,
-      Altı sigma sisteminin kurulumu,
-      Yalın üretim ve yalın düşünce sisteminin kurulumu,
-      Yönetimsel yapılanma,
-      İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması,
-      İş süreçlerinin iyileştirilmesi,
-     Organizasyonel yapılanma ve gelişim,
-      Kurum kültürünün güçlendirilmesi,
-      Finansal yönetim,
-      Kurum içi raporlama sisteminin oluşturulması,
-      Kurumsal iletişim güçlendirme,
-      Fizibilite çalışmaları,
-      Operasyonel denetim,