EĞİTİM PROGRAMI  2019


Yukarıdaki linki tıklayarak yıllık genel katılıma açık eğitim takvimini bilgisayarınıza indirebilir veya yazdırabilirsiniz.


   

Uzmanlık Eğitim Programı

Yönetici Geliştirme
Eğitim, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecektir

Satış Uzmanlığı
Eğitim, Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecekti

Yönetici Geliştirme
Eğitim, Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecektir

Kurumsallaşma
Eğitim, Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecekti

Yönetici Geliştirme    ONLİNE KAYIT OLUN
(Eğitim Kodu : UZM-08 )
EĞİTİMİN AMACI:
Genel anlamda, plan yapma, planlanan işleri ve bu işlerde görev alacak kişileri organize etme, onları yönlendirme, koordine etme, kontrol etme olarak tanımlanabilecek yönetim, gün geçtikçe meslek haline gelmeye ve bir o kadar da zor olmaya başladı. Özellikle emek yoğun ve stresin yüksek olması nedeniyle insan yönetmek daha da zordur. Nitekim bu zorluk, sistemi ve günlük işleri yönetmekten ziyade, özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme noktasında kilitlenmeye başladı. Çünkü çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, beklentiler, yönetim teknikleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.

Yukarıda ifade edilen tespitlerden hareketle tasarlanan bu eğitimde ana amaç, katılımcıların etkin yöneticilik meziyetleri kazanmalarına yönelik bilgiler vermek, eğitime katılan yöneticilerin gerek kendileri, gerekse şirketi için insanı yönetme noktasında daha fazla katma değer sağlayabilmelerine destek sağlamaktır. Eğitim içerisinde yapılacak uygulamalar ve verilecek somut tavsiyeler ile katılımcıların bakış açılarını genişletmek ve aldıkları bilgileri uygulamaya geçirmelerine destek olmak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:


1.BÖLÜM (2 gün / 14 saat)
Yöneticilik ve yönetim kavramı
Yöneticinin beş temel fonksiyonu
Planlama
Bir yönetici etkin bir şekilde zamanını nasıl planlamalı?
Etkili iş planı yapma yöntemleri
Zaman yönetiminin önündeki psikolojik engeller neler? Nasıl aşılabilir?
UYGULAMA: Eğitmen moderatörlüğünde iş planı yapma
Organizasyon
Organizasyon şema
Prosedür ve talimat hazırlama
Ekibe iş dağılımı yapma
Liderlik
Yöneticiler için liderlik neden önemlidir?
Lider kime denir? Lideri kim belirler?
Liderliğin şirkete, yöneticiye ve çalışanlara sağladığı faydalar
İnsanlar neden bir lidere ihtiyaç duyarlar?
Lider nasıl giyinmeli, nasıl konuşmalı, nasıl davranmalı?
Çalışanların gönlünü fetheden lider olmanın 10 adımı
Tarihten günümüze başarılı liderler ve özellikleri
Koordinasyon
Ekip içi uyumu sağlama
Ekibin diğer departmanlarla ilişkileri düzenleme
Takım ruhu sağlama
Toplantılar planlama ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlama
UYGULAMA: Koordinasyon toplantısı
Takip ve Kontrol
İş ve çalışan takibi ile ilgili yöntemler
Neler nasıl kontrol etmeli?
Kontrol sonuçların nasıl yorumlanmalı ve nasıl karar alınmalı?

ÖDEV: Katılımcılara anlatılan konularla ile ilgili bir sonraki eğitime kadar çözmeleri için bir örnek olay ve öğrendiklerini işyerlerinde uygulamaya geçirebilecekleri ödevler verilecektir. 

2.BÖLÜM (1 gün / 7 saat)
Ekibimizdeki çalışanları motive etme yöntemleri nelerdir?
Performans değerlendirmelerde nelere dikkat etmeliyiz?
Terfi etmeyi bekleyen çalışanların beklentilerini nasıl yönetmeliyiz?
Adil davranılmadığını düşünen personeli nasıl yönetmeliyiz?
Çalışanımızı yaptığı işle ilgili nasıl eğitmeli ve geliştirmeliyiz?
Yönetici-çalışan ve çalışan-çalışan arası ilişki çatışmalarını yönetme
Yetki-sorumluluk belirsizliği
Güç kaybetme
Rekabet
Yanlış anlama
Dışlama
Stres
Ego
Kaynak yetersizliği
Dedikodu
Otoriteyi reddetme
Yöneticilikte iknanın psikolojisi
Bir yönetici hangi kişilikteki kişiyi nasıl ikna edilebilir?
Farklı yaş gruplarındaki personele nasıl davranılmalıdır?
İknayı kolaylaştıran kelimeler
GRUP ÇALIŞMASI: Konuyla ilişkili örnek olay çözümü
İş yaşamında ortaya çıkan stresin yöneticilik performansına etkisi
Baskı altında sakin kalabilme ve stresi kontrol etme yöntemleri
TEST: Strese karşı ne derece dayanıklıyız?

ÖDEV: Katılımcılara anlatılan konularla ile ilgili bir sonraki eğitime kadar çözmeleri için bir örnek olay ve öğrendiklerini işyerlerinde uygulamaya geçirebilecekleri ödevler verilecektir. 

 
3.BÖLÜM (1 gün / 7 saat)
Strateji ve stratejik planlama nedir?
Stratejik yönetim süreci nasıl işler?
Stratejik düşünme bir yönetici için neden önemlidir?
Alternatif temel stratejiler
İş yönetim stratejileri, rekabet stratejileri
Stratejik analiz nasıl yapılır?
Strateji belirleme öncesi mevcut durum belirleme yöntemleri
SWOT analizi
Boston Consulting Group (BCG) matrisi
Stratejik karar vermenin püf noktaları
Yönetici olarak karar verme hızımızı ve etkinliğimizi biliyor muyuz? (TEST ÇALIŞMASI)
Stratejik planın hazırlanması ve hayata geçirilmesi
UYGULAMA: Gözleri kapalı ikna etme
Stratejik kontrol, değerleme ve analiz
Raporlama ve yazım teknikleri

ÖDEV: Katılımcılara anlatılan konularla ile ilgili bir sonraki eğitime kadar çözmeleri için bir örnek olay ve öğrendiklerini işyerlerinde uygulamaya geçirebilecekleri ödevler verilecektir. 

4.BÖLÜM (1 gün / 7 saat)
Ödevlerdeki çözümlerin grup sözcülerini tarafından sahne sunulması ve çözümlerin eğitmenin moderatörlüğünde yorumlanması
Anlatılan konuları kapsayan yönetimsel problemleri çözümlemeye yönelik örnek olaylar üzerinde work shop çalışması yapılacak.
Yönetici olarak gelişim alanlarımızı belirleme
Yöneticiler için hayat boyu gelişim klavuzu
Gelişimize katkı sağlayabilecek kitap, dergi ve makale önerileri


EĞİTİMİN SÜRESİ:
Eğitim 5 gün (35 saat) sürelidir.
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:
Bu eğitim her sektörden şirketlerin ve kurumların orta ve üst düzey yöneticilere yöneliktir.
KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:
Eğitim sonunda katılımcılar:
•  Eğitim içerisinde verilen bilgiler ve yapılan testlerle kendilerini ve yapabilirliklerini daha iyi tanıyabilecekler.
• Stratejik düşünebilme ve stratejik analiz becerilerini geliştirmiş olacaklar. Bu konuda somut uygulama tavsiyeleri alacaklar.
•  İnsanı yönetme ve liderlik noktasında kendilerine ve çalıştıkları şirkete daha fazla katma değer sağlayabilecek bilgi ve beceriler elde edeceklerdir.
• Etkin bir yöneticinin sahip olması gereken iletişim, imaj ve davranış tarzları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu konudaki bakış açılarını genişletmiş olacaklardır.
• Çalışanlarının gönülden kabulleneceği ve saygı duyacağı lider olmanın sırlarını öğrenecekler.
• Yönetimin olmazsa olmaz beş temel fonksiyonu olan “planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve kontrol” konusunda bilgi ve tecrübelerini güncelleme imkanı elde edebileceklerdir.
• Zamanlarını daha etkin kullanabilecek tavsiyeler alacaklar.
• Ayrıca çalışan yönetimi ile ilgili mevcut bilgi ve becerilerini pekiştirme imkanı elde edecekler ve bildikleri ama farkına varamadıkları konularda farkındalık düzeylerini artırabileceklerdir.
• Aldıkları bilgilerin birçoğunu eğitim süresince davranışlarına yansıtabilecekler.
• Eğitim danışmanlarının, yönetsel tecrübelerinden yararlanmış olacaklar.