Türev Kimdir?   

Hizmet Anlayışımız


EĞİTİM ÇALIŞMALARINDAKİ HİZMET ANLAYIŞIMIZ:

Türev Eğitim Danışmanlığı markamız bünyesinde şirket/kurum yöneticileri, çalışanları ve/veya bireysel katılımcılara yönelik verdiğimiz genel katılıma açık, kuruma özel, zirve ve uzmanlık eğitimlerindeki hizmet anlayışımız şu şekildedir:

a) Sloganımız:

Beklentilerin tam karşılığı.

b) Sağladığımız Faydalar:

·         Kullanılabilir bilgi,

·         Profesyonel yaklaşım,

·         Enerjik uygulamalar.

c)      Farklılıklarımız:

·    Eğitim programlarımızda; yöneticilik, liderlik, insan kaynakları, kişisel gelişim, finans-muhasebe, satış, pazarlama, üretim, kalite alanlarında ve tekstil, turizm, sağlık ile perakendecilik sektörlerine özel toplam 260 farklı eğitim seçeneğinin bulunmaktadır.

·     Eğitim içeriklerimiz, Türev Danışmanlık grubunun 20 yılda 26 farklı sektördeki 433 şirkete verdiği danışmanlık hizmetlerinde elde ettiği tecrübeler çerçevesinde oluşturulmaktadır.

·      Eğitimlerde aktarılan bilgiler, danışmanlık faaliyetlerinde uygulamalı olarak test edildikten sonra sunum sırasında katılımcılara aktarılmaktadır.

·      Eğitim danışmanı kadromuz kendi alanlarında uzman, farklı sektörleri tanıyan, enerjik, her katılımcı ile iletişim kurabilecek ve sunum becerileri yüksek kişilerden oluşmaktadır.

·        Kurum içi eğitimler, şirketlerin talep ve ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanabilmektedir.

·    Kurum içi eğitimlerin içerikleri, katılımcıların demografik yapısına, öğrenme düzeyine, psikolojisine ve çalıştıkları işyerinin sektörüne özel olarak hazırlanıp sunulmaktadır.

·     Katılımcıların doldurdukları memnuniyet anketi sonuçları hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde artırmak adına özenle takip edilmekte, analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır.

·     Türev Eğitim Danışmanlığı iş geliştirme birimi tarafından her yıl en az 3 yeni eğitim programı geliştirilmektedir. 

d)     Uygulamalarımız:

 • Eğitime katılanlara, eğitim sonrasında bilgilerini tazeleyebilmeleri için kitapçık formatında hazırlanmış eğitim notu ücretsiz olarak verilmektedir (zirveler hariç).
 • Her katılımcıya Türev Eğitim Danışmanlığı onaylı katılım belgesi verilmektedir.
 • Eğitim sonrasında katılımcılara memnuniyet anketi yaptırılmaktadır.
 • Kurum içi eğitimlerde, eğitim öncesi ve sonrası ücretsiz destek hizmetleri verilmektedir.
 • İlginç eğitim görselleri ve katılımcı yorumları resmi www.facebook.com/TurevEgitim sayfamızda paylaşılmaktadır.


DANIŞMANLIK PROJELERİNDEKİ HİZMET ANLAYIŞIMIZ:

Türev Yönetim Danışmanlığı, Türev Bilişim Danışmanlığı, Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Türev Kalite Danışmanlığı ve marklarımız altında yürütülen danışmanlık çalışmalarında  aşağıdaki gibi hizmet anlayışı ile hareket edilmektedir.

a)        Projelerdeki Rolümüz

(Danışmanlarımız haftalık çalışma planına göre ilgili günde şirketinize gelerek proje kapsamına uygun olarak ilgili kişilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapar)

 • Aktif,
 •  Paylaşımcı ve öğretici,
 • Yol gösterici ve lider,
 • Doğruları tarafsız ve objektif savunan,
 • Zorlayıcı değil / ikna edici 

 

b) Yaklaşım Tarzımız :
Tüm kademe çalışanlarla iletişim kurma ve mevcut ile yeniyi harmanlama

c) Planlı Çalışma Alışkanlığımız

Gerek proje yürüttüğümüz firma içerisindeki çalışmalarımız, gerekse kendi içimizdeki çalışmalarımızda, çalışmalar tüm olasılıklar düşünülerek planlı şekilde yürütülür.

d) İş Disiplini Anlayışımız

Değişim yaratma sürecindeki en büyük gücümüz tüm danışmanlarımızın disiplinli çalışması ve bu anlayışı müşterilerine aşılamasıdır.

e) Gizlilik Yaklaşımımız

 • Müşterilerimizin özel bilgilerini kendi bilgimiz gibi koruma alışkanlığımız,
 • Kendi içimizdeki hiyerarşik yapımıza uygun yetki kısıtları,
 • Sözleşmemizdeki gizlilik maddesi,
 • Bitmiş projelerle ilgili bilgilerin izne tabi kullanma anlayışımız,
 • 20 yıllık güvenilir marka algımız,  
 • Mesleki anlamda genel kabul görmüş etik değerlere uyma,