Yönetim Danışmanlığı / Profesyonel Yönetim Merkezi

Profesyonel Yönetim Merkezi Kimdir?

Profesyonelleşme, en basit tanımıyla uzmanlaşma demektir. Hem sistemsel hem organizasyonel hem de yönetsel bağlamda şirketin profesyonelleşme düzeyini artırmak, o şirketteki tüm işlerin daha sistemli, daha kaliteli, daha verimli ve daha hızlı ilerlemesini sağlar.  

Bu ihtiyaçlardan hareketle Türev Yönetim Danışmanlığı tarafından kurulan Profesyonel Yönetim Merkezi, deneyimli yönetim danışmanı ekibiyle birlikte şirketlerin ve çalışanlarının profesyonelleşme düzeylerini artırmaya yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Profesyonelleşme düzeyini artırmak isteyen tüm şirketler, sektör ve büyüklük ayrımı yapmaksızın Profesyonel Yönetim Merkezinin aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirler.


Profesyonel Yönetim Merkezi Hangi Konularda Danışmanlık Hizmeti Vermektedir?

·         Firma check up’ı (operasyonel ve yönetsel),

·         Profesyonel organizasyon sistemi kurma,

·         Profesyonel bir şirket kültürü oluşturma,

·         Profesyonel yönetim yapısını tesis etme,

·         Yönetimsel becerileri geliştirme,

·         Üst kurullar oluşturma ve profesyonel bir kimliğe kavuşturma,

·         Çalışanların kişisel gelişim becerilerini artırmak,

·         Yöneticilere yönelik mentorluk,

·         Yetkinlik ve performans değerlendirme,

·         Şirket içi iletişimi ve koordinasyonu güçlendirme,

·         İş süreçlerinin profesyonelleştirilmesi,

          - Üst Kurullar

          - Satış ve Pazarlama

          - Üretim ve Kalite

          - Lojistik Yönetimi

          - Mali Yapılanma

          - İK ve İdari İşler

          - Ar-Ge

          - Bilgi İşlem         

·         Bağımsız yönetim ve icra kurulu üyeliği,