İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Firmaların  en önemli yatırımlarından biri olan  “insana yatırım” konusunda işletmelere yardımcı olan Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı,
küreselleşme sürecinde şirketlerin nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacın giderek arttığının önemine değinmektedir. Büyümeyi hedefleyen şirketler,
önceliği insana vermek gerektiğinin farkındadır.  İşletmelerin insan kaynağı açısından daha verimli çalışabilmelerini sağlamak adına uygulanması
gereken insan kaynakları politikalarının belirlenmesi ve işletmenin yapısına uygun tasarlanan uygulamaların Türev danışmanları gözetiminde hayata
geçirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar;                                                                                                                  
-        insan kaynakları departmanın yapılandırılması,
-        şirket içi kariyer sisteminin kurulumu,
-        performans değerlendirme sisteminin kurulumu,
-        performans bazlı ücretlendirmeye geçiş,
-        çalışan verimliliklerinin ölçümlenmesi,
-        eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden, gerçekleştirilen eğitimlerin etkinliklerinin (performanslarının) ölçülmesine kadar olan bütün süreci kapsayacak şekilde, şirket içi eğitim sisteminin kurulması,
-        bilgi sistemleri ortamında insan kaynakları uygulamalarının yapılması,
-        ergonomi uygulamaları,

Günümüz gelişen piyasa yapısında işletmeler üretim amaçlı yatırımları kadar insana olan yatırımlarına da özen göstermek durumundadırlar.
Artık işletmelere rekabet gücü kazandıran şey, sahip oldukları yaratıcı insan gücüdür. Bu yaratıcılığı devamlı kılmak için de işletme çalışanlarının
bir takım uygulama ve politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. İşte bu noktada türev insan kaynakları danışmanlığı,  işletmelere bu tip
uygulamaların hayata geçirilmesinde türev yönetim danışmanlığı grubu danışmanlarıyla birlikte ortak çözümler üretmektedir.