1. Profesyonel Yöneticilik Zirvesi

  Sunum
  Konuşmacı Özgeçmişi
  Zirve'nin Faydaları
  Zirve Fotoğrafları
  İstatistikler

Zirveler


   

1.PROFESYONEL YÖNETİCİLİK ZİRVESİ'NİN  TEMASI 
NEDEN "Y KUŞAĞINI YÖNETMEK" OLARAK SEÇİLDİ? 

Dünya tarihinde ortaya çıkan her yeni kuşak, önceki kuşakların nezdinde bir sorun olarak algılanmıştır. Değişen toplumsal koşulların getirdiği yeni kurallar içerisinde büyüyen ve şekillenen kuşakları anlamak, geleneksel ve değişmez yapısını koruyan eski kuşaklar için zor olmaktadır.

Son 20 yıl içerisinde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, toplumu her yönüyle etkisi altına almıştır. Teknolojik gelişmenin çok büyük boyutlara ulaşması toplumsal değişmenin hızını da arttırmış, bunun sonucu olarak da kuşaklararasında ki uçurum daha da büyümüştür.

Dünya da ve Türkiye’de, iş yaşamında ağırlıklı olarak var olan Savaş Kuşağı (1946-1964 doğumlular) ile X Kuşağı (1964-1979 doğumlular) kuşağı topluluğu bulunmaktadır. Savaş Kuşağı ve X kuşağı çalışanları artık uzun süredir işlerinde çalışarak uzmanlaşmış, ve genel olarak yönetici pozisyonlarında görev alan çalışanlardan oluşmaktadır. Bunların yanı sıra, giderek artan bir ivmeyle iş hayatında varlığını hissettiren diğer bir kuşak ise Y kuşağı (1980-1999 doğumlular) dır. Şu anda kısmen deneyimsiz ancak önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yönetici koltuklarında oturacak olan Y kuşağı çalışanlar şimdiden iş hayatını etkilemeye başlamışlardır.

Savaş Kuşağı ve X kuşağı yöneticileri ile Y kuşağı çalışanları arasında yaşanan ilişkisel sıkıntılar şirketlerin geleceklerini de etkilemektedir. Bu sıkıntıların hem çalışana hem de şirkete yansıması motivasyon düşüklüğü, etkin çalışmama ve işe bağlılığın az olması olarak yansımaktadır. Getirdiği olumlu yenilikleri şirkete aşılamak, olumsuz yönleri ise doğru adımlarla düzeltmek için hem şirketler hem de şirket yöneticileri bu konuya gereken önemi vermeye başlamışlardır.

Geleceğin yönetici adayları ve şirketlerin işgücünün büyük bir bölümünü oluşturacak olan bu kuşağın farklılıklarını anlamak, getirdiği yenilikleri görmek, nasıl yönetilebileceğini tartışmak için Türev Eğitim Danışmanlığı öncülüğünde, 1. Profesyonel Yöneticilik Zirve’sini tasarladık.

Kuşaklararası farklılıklar, Y kuşağını etkin yönetme konusunda kendini geliştirmek isteyen yönetici, çalışan, öğretim görevlisi ve öğrencileri, 28 Nisan 2012 Cumartesi günü 09:30-16:30 saatleri arasında Türev Eğitim Danışmanlığı tarafından Hilton İzmir'de 1. Profesyonel Yöneticilik Zirvesi Y KUŞAĞINI YÖNETMEK teması ile düzenlendi.

"Y kuşağı yönetimi" konusunda, Türev Danışmanlık Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Savaş Tavşancı, 31.03.2012 tarihinde bir televizyon programına konuk olmuştur. Y kuşağı üzerine şifreleri öğrenmek için linke tıklayınız:http://www.dailymotion.com/video/xpues0_y-kuyayyny-yonetmek_news