top of page

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme

(Eğitim Kodu : UKY-09 )

EĞİTİMİN AMACI:

Şirket veya kurum bünyesinde kurulmuş ve belgelendirilmesi yapılmış bir ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; değişme ve yeniliklere karşı çalışanlarda oluşan dirençler, çalışanların bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğü, şirket içinde tanımlanan dokümanların gereksiz görülmesi ve önemsenmemesi, alışkanlıklardan kopamama gibi gerekçelerle çoğu zaman etkin olarak işletilememektedir. Bu durumda gerek doğru işletilmemesinden, gerekse sadece denetimden geçmek için evrak üstünde yılda birkaç defa göstermelik bir çalışmanın yapılmaya çalışılmasından dolayı ISO 9001 sistemi şirketteki bürokrasiyi artırabilmekte, zaman ve para kayıpları yaratabilmektedir. Nitekim söz konusu sistemi, sürekli iyileştirmeyi öngörmektedir.

İşte bu noktada, sistemi işletecek ve sürekli iyileştirecek olan çalışanların bilinç düzeylerinin artırılması, söz konusu problemleri ortadan kaldırılmasına ve kalitenin (ürün, hizmet, yönetim) artmasına yardımcı olmaktadır. Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimdeki temel amaç, çalışanların ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi konusundaki bilinç düzeylerini ve farkındalıklarını artırmaktır.  Her düzeydeki çalışanın anlayabileceği bir dille tasarlanan bu eğitimde, yapılan oyun, video gösterimi ve uygulamalarla katılımcıların eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Kalite Nedir? 

 • Ürün ve Hizmet Kalitesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Tanıtımı

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Şirkete Faydaları

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Çalışanlara Faydaları

 • Sistemin İşlemesinde ve Sürekli İyileştirilmesinde Kime Ne Sorumluluklar Düşmektedir?

 • ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Temel Şartları Nelerdir? Bunların Amaçları Nelerdir?

 • Sistem Kapsamında Kullanılan Dokümanlar Nelerdir? Nasıl Hazırlanmalıdır?

  • Prosedür,

  • Talimat,

  • Form,

  • Organizasyon şeması,

  • İş ve süreç akış şeması,

  • Süreç (proses)etkileşim haritası,

  • o    Risk haritaları

 • Kullanılan Dokümanların Kullanımı İle İlgili Örnek Uygulama Çalışması

 • Proses Performans Hedefleri Ve Kalite Hedefleri Nedir? Nasıl belirlenmelidir? Nasıl Analiz Edilmeli ve Ölçülmelidir?

 • ISO 9001 Konusunda Şirket İçi Bilinci Artırma Yöntemleri Nelerdir?

 • Uygulama Çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uygulamasının içinde yer alan tüm yönetici ve çalışanların bu eğitime katılması uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi konusunda bilinç ve farkındalık düzeylerini artırabilecekler, konuyla ilgili eksik kalan bilgilerini yükseltebileceklerdir. Kullanmak zorunda oldukları dokümanları daha bilinçli kullanmaya başlayacaklardır. Ayrıca eğitim sırasında yapılan uygulamalarla (oyun, video gösterimi, beyin fırtınası) eğlenerek öğrenme imkânı elde edeceklerdir.

bottom of page