top of page
Ali Can GÖRÜLDÜ

Türev Danışmanlık Yardımcı Yönetim Danışmanı

Lisans                       : Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2. Üniversitesi          : Anadolu Üniversitesi İşletme (Devam Ediyor)

Yüksek Lisans         : Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Yönetimi  (Devam Ediyor)

1994 yılı Denizli doğumlu olan Ali Can Görüldü, İlköğretim ve Orta Öğretim eğitimlerini Denizli’de tamamlayıp Yüksek öğrenimini gerçekleştirmek için 2013 yılında İzmir’e yerleşmiştir.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü kazanıp 2017 yılında mezun olmuştur.

Bunun yanı sıra ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’ne devam etmektedir.

Üniversitede okuduğu dönemde iş hayatıyla Türkiye’de birçok mağazaları bulunan perakende ve ayakkabı sektöründen birçok firmada çalışarak tanışmıştır. Aldığı akademik bilgiye dayanarak Bornova Belediyesi, Hisar Kahve gibi kurum ve şirketler özelinde İletişim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları hazırlamıştır. 2017 yılında Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği Genç İletişimciler yarışmasına hazırladığı iletişim projesiyle katılmıştır. 

Ali Can Görüldü topluma karşı kendisinde hissettiği sorumluluk bilinciyle Ege Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiş 'Konuşan Kitaplar Kitaplara Ses Oluyoruz' Sosyal Sorumluluk Projesi'nde 2014 ve 2016 yıllarında aktif olarak görev almıştır. Bunun yanı sıra Nesilden Nesile İletişim Projesi'nde proje yazarlığı ve  Projenin uygulama aşamasında görev almıştır. Bir çok Sosyal Sorumluluk Projesi'nin yazım aşamasında görev almış ve denetimini sağlamıştır.

Uluslararası alanda önemli bir Sivil Toplum Örgütü olan Rotaract'ın bir üyesi olarak Denizli, Şanlı Urfa ve İzmir içerisinde birçok Sosyal Sorumluluk Projesi'nin içerisinde yer almıştır.

Profesyonel anlamda ilk iş deneyimini 2017 yılında tanıştığı Türev Danışmanlık çatısı altında yaşamıştır. 3 yıl boyunca Kurumsal İtibar Sorumlusu görevini yürüten Ali Can Görüldü, bu görevi yürüttüğü alan kapsamında Dijital Pazarlama, B2B Satış, Sosyal Medya Pazarlama, Kurumsal İletişim, Basın Halkla İlişkiler, Organizasyon Araştırma, Planlama, Uygulama ve Denetleme alanlarında deneyim kazanmıştır. İş hayatında yeni başarılar elde etme ve profesyonel anlamda kendini geliştirme tutkusunun peşinden giden Ali Can Görüldü, 3 yıl boyunca yürüttüğü Kurumsal İtibar Sorumlusu görevini bırakıp 2020 yılı Eylül ayı itibariyle Yardımcı Yönetim Danışmanı olarak Türev Danışmanlık çatışı altında profesyonel iş hayatına devam etmektedir. 

İlköğretiminden yüksek öğrenimine kadar olan bölümde Türk Müziği’nde oldukça önemli bir yere sahip, telli bir saz olan Bağlama eğitimi almış, lise döneminde birçok solo performansta yer alıp, ses yarışmaları kapsamında da dereceleri yer almaktadır.

Edebiyata olan ilgisinden dolayı amatör olarak şiir, hikaye ve denemeler kaleme almaktadır. Ayrıca yazdığı şiirlere beste çalışmalarını da yürütmektedir.

bottom of page