top of page

 

EĞİTİMİN AMACI:

Tedarik veya üretim yoluyla elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye  arz edilmeden önce az veya çok belirli bir  süre bekletilen mal miktarına stok denilmektedir. Stok birçok işletme için hemen hemen en büyük aktiftir. Bu kaynağın yönetimi, karlılığı doğrudan etkiler. Bunun yanında takipsizlikten kaynaklı etkisiz stok hareketleri şirketleri zora sokabilir ve beklenmedik zararlar verebilir.

Bu riski ortadan kaldırmak ve avantaja çevirmek için stokların, doğru stok kodlaması ile izlenebilirliğinin sağlanması gerekir. Nitekim izlenebilirliği sağlamak için stok kalemlerine tanımlanan etkin bir kodlama sisteminin geliştirilmesi ve diğer takip sistemlerinin bu kod sistemi üzerine kurulması uygun olacaktır.

Buradan hareketle tasarlanan söz konusu eğitimdeki temel amaç, izlenebilirliği artırmak için stok kodlarının nasıl tasarlayacağınız bu eğitimde ayrıntılı ve piyasadan örneklerle anlatmaktır. 

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Genel içerik      

 • Stok kodu bileşenleri    

  • Stoğun fiziksel yeri (fabrika/ambar/koridor/raf) 

  • Stoğun kalite statüsü    

  • Stok konfigürasyonu      

  • Stoğun ölçüleri  

  • Stoğun tedarik yeri      

  • Stoğun marka/modeli     

  • Stoğun takvimi  

  • Stoğun satınalma sorumlusu        

  • Stoğun ambalajı

  • Stoğun tedarikçisi        

  • Stoğun grubu    

 • Stok kodu çeşitleri       

  • Numaratör mantığı        

  • Akıllı / konuşan kod mantığı        

 • Stok kodu kuralları       

  •  Stok kodunun karakterleri        

  • Stok kodunun uzunluğu   

  • Stok kodunun tekliği (unique)      

 • Stok maliyetleri

 • Stok kodu tasarım adımları

Not: Eğitim sonunda katılımcıların kendi stok kodlarıyla bir örnekleme yapılacaktır.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, kurumun genel iş süreçlerinde bilgi sahibi olan, stok kodu çalışması veya revizesi aşamasında görev alan çalışanlar katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda,

 • Şirketin stok yapısı içinde izlenebilirliği nasıl sağlayacakları konusunda fikir edinirler.

 • Stok kodlarının değişim sürecinde etkili olan unsurların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olurlar.

 • Stokları gruplandırmanın doğru yöntemini kavrayıp, kurumlarını doğru yönlendirerek, kurum için yapı taşı sayılacak kalıcı bir çalışmaya imza atarlar.

Doğru Stok Kodu Oluşturma Ve İzlenebilirliği Artırma Yöntemleri

(Eğitim Kodu : UKY-29 )

bottom of page