top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Özel sağlık sektöründe hasta ve hasta yakını memnuniyetini sağlamak, hem insani açıdan ve hem ticari açıdan çok önemli bir konudur.  Fakat ticari açıdan önemi de gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Çünkü özel sağlık işletmeleri nihayetinde bir ticari bir kurumdur ve her geçen gün rakipleri artmaktadır. Bu durumda sağlık hizmeti sunanların, sağlık bakımına ihtiyaç duyan bireyler ile onlara refakat eden yakınlarına sundukları tıbbi ve gayri tıbbi hizmetleri onların beklentilere cevap verebilecek şekilde sağlamaları gerekmektedir.

Hekimler, zahmetli ve kutsal tıbbi görevi yerine getirirken hasta sağlığının yanında hasta ve hasta yakını memnuniyetini de ön planda tuttuğunda hem hastane, hem hekim sağlık sektöründe ön sıralarda yer alır. Bu bakış açısıyla hekimlerin sağlık hizmeti verirken ilişkilerinde etkin, daha bilinçli ve daha istikrarlı hareket ederek hasta ve hasta yakını memnuniyeti daha iyi noktalara taşıması mümkündür.

Buradan hareketle tasarlanan söz konusu eğitim, hekimlerin ilişkisel bazda hasta ve hasta memnuniyetini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Hasta ve hasta yakını hekimlerden neler bekler?

 • Hasta yakını hasta memnuniyetinde ne derece etkilidir?

 • Yüksek hasta ve hasta yakını memnuniyeti özel hastane ve hekim markası için neden önemlidir?

 • Tek başına tıbbi kalite hasta memnuniyetini artırır mı?

 • Hangi davranış, beden dili ve ifadeler hasta ve hasta yakınını öfkelendirir ve/veya memnuniyetini azaltır?

 • Eğitim ve sosyo-kültürel özelliklerine göre hasta ve hasta yakınlarına nasıl yaklaşmalıyız?

 • Yaşlı, orta yaşlı, genç ve çocuk hastalara nasıl yaklaşmalıyız?

 • Zor hasta ve hasta yakınlarının özellikleri nelerdir?

 • Zor hasta ve hasta yakınları nasıl ikna edilir?

 • Hasta memnuniyetinin sağlanmasına yönelik yapılacak “canlandırma” çalışmaları ve grup çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1/2 gün ( 4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm hekimler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Hasta ve hasta yakını memnuniyeti konusunda kendileri ile yüzleşme fırsatı elde edecekler,

 • Hekim ve hastane markası için hasta ve hasta yakını memnuniyetini nasıl bir katkı sağladığını fark edecekler,

 • Memnuniyeti artırma adına yaş, eğitim ve sosyo-kültürel özelliklerine göre hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurabilme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar

 • Zor hasta ve hasta yakınları karşısında uygulayabilecekleri teknikleri öğrenecekler,

 • Zor hasta ve hasta yakınları ile yaşadıkları bazı ilişki çatışmalarını olumluya çevirme yöntemlerini öğrenecekler,

 • Eğitim içersinde yapılacak uygulamalar ile konuyla ilgili pratiklerini geliştirmiş olacaklardır.

Hasta Ve Hasta Yakını Memnuniyetini Artırma (Hekimlere Yönelik)

(Eğitim Kodu : SSE-07 )

bottom of page