top of page

İstatistiksel Proses (Süreç) Kontrolü

(Eğitim Kodu : UKY-12 )

EĞİTİMİN AMACI:

Şirketlerin üretim proseslerinde üretim maliyetlerini azaltmak, hata oranlarını düşürmek için bir takım proses ölçümleri yapılır. Hata olmaksızın hatanın olacağı durumları görebilmek ve bu hataları önleyebilmek için yoğun İstatistiksel Proses Kontroller (İPK) uygulanmaktadır.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimdeki temel amaç, gerek ISO 9001 gerekse diğer kalite sistemleri tarafından da uygulanması önerilen istatistiksel proses kontrolü hakkında sistemsel ve yönetsel bilgiler vermek ve eğitim içerisinde uygulamaya yönelik tavsiyeler aktararak katılımcıların uygulama deneyimlerine katkı sağlamaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • İstatistiksel süreç kontrolü mantığı nedir?

 • Prosesler neye göre ve nasıl belirlenmeli?

 • Proses akış şemalarını nasıl oluşturulmalı?

 • Proses hedefleri belirlemede dikkat edilecek hususlar

 • Kullanılacak proses ölçme ve analiz etme yöntemlerini belirleme

 • Proses verilerini elde etme yöntemleri

 • Nitel ve nicel ölçümler için uygulanabilecek kontrol çeşitleri

 • Proses kontrolü için temel istatistik bilgileri

 • Yeterlilik analizleri

 • İlişki analizi

 • Grafiksel yöntemler

 • Hata tahminleri

 • Kontrol çizelgeleri

 • Proses takibi ve kontrolünü kimler nasıl yapmalı?

 • Sürekli gelişme nasıl bir anlayış çerçevesinde yapılmalı?

 • Uygulama çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Konuyla ilgilenen yöneticiler, kalite ve üretim birimlerinde çalışan yönetici, mühendis ve uzmanlar bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar şu faydaları elde edebilecektir:

 • İPK felsefesini öğrenmiş veya konuyla ilgili mevcut deneyimlerini pekiştirmiş olurlar.

 • Prosesleri tanımlama, oluşturma, organize etme, yönetme, ölçme ve analiz etme ile ilgili yönelik uygulamaya yönelik bilgiler öğrenirler.

 • Bazı istatistiksel proses ölçme teknikleri hakkında bilimsel bilgi sahibi olmuş olurlar ve eğitimde yapılacak uygulamalarla pratik yapma imkanı elde ederler.

bottom of page