top of page

Kurumsal Raporlama Danışmanlığı

kurumsal_raporlama_danışmanlığı.jpg
kurumsal_raporlama_danışmanlığı.jpg
kurumsal_raporlama_danışmanlığı.jpg

Kurumsal şirket yapılanmasının devamı hesap verebilirlik üzerine oturmaktadır. Şirketler sahip oldukları sistemik yapı ile oluşturdukları sonuçların, çatı strateji dâhilinde tarif ettikleri hedefler ile uyumlu olup olmadıklarını ölçümlemek durumundadırlar. Bu ölçümleme bir sonuç değerlendirmesi olmakla beraber temelde şirket içi iletişim ve etkileşimi tetikleyen de bir unsurdur.

Kurumsal yönetimin unsurlarından biri olan şeffaflık, raporlama çalışmalarıyla şirket içi şeffaflığa olanak sağlamakta ve şirketin sahip olduğu sistemik yapının denetlenebilir bir yapı olarak yaşamını devam ettirmesine imkân sağlamaktadır.

Kurumsal Raporlama Danışmanlığı hizmeti, temel olarak şirketlerin sistemik yapılarının işletilmesi sonucunda ortaya çıkan sonuçların nasıl, ne şekilde ve hangi prensiplere bağlı olarak raporlanacağına dair çalışmalardan oluşmaktadır.

Kurumsal Raporlama Danışmanlığı hizmeti danışmanlarımızın çoklu sektör ve yapı deneyimleriyle aşağıdaki başlıklar kapsamında sunulmaktadır;

  • Mevcut Durum Analizi çalışmaları

  • Operasyonel işleyiş raporları hazırlama

  • Yönetim raporlaması çalışmaları

  • Denetim raporlaması çalışmaları

  • UFRS ve TFRS raporlamaları çalışmaları

bottom of page