top of page

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

kurumsal-yönetim-danışmanlığı.jpg
kurumsal-yönetim-danışmanlığı.jpg
kurumsal-yönetim-danışmanlığı.jpg

Kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması ve daha güçlü hale getirilmesi açısından şirketin üst yönetim organının tarif edilmesi, çalışma prensiplerinin belirlenmesi ve tesisine yönelik çalışmaların yapılması Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmet grubu altında toplanmıştır. Kurumsal yönetim; şirketlere sahiplik ilkesi ile bağlı olan hissedarlar, bu hissedarları temsilen oluşturulmuş olan yönetim kurulu, tüm çalışanlar, tedarik zinciri içinde yar alan tüm tedarikçiler, müşterilerden oluşan iş ekosistemi ile sosyal ekosistemin tüm paydaşları ile olan ilişkilerini “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk” ilkeleri kapsamında yaşaması olarak tanımlanır. Bu iş ekosistemi ve sosyal ekosistemden oluşan yapıyı şirketler açısından kurumsal ekosistem olarak ele aldığımızda şirketlerin etki alanları bir anda daha da genişlemektedir.

Bu geniş etki alanını beklendiği gibi yönetebilmek adına etik kuralların tanımlanması, yani kurumsal etik tanımının yapılması ve paydaşlara duyurulmasının önemi ortadadır. Bu kurumsal etik kapsamında çevreye olan duyarlılık ve işletmenin içinde olduğu topluma dair sorumlulukları da kurumsal itibar ve uzun vadeli başarı için önemlidir.

Şirketin ve bağlı işletmelerin kurumsal gerekliliklere uygun olarak yönlendirilmesi ve denetlenmesi için üst yönetim organları kurumsal etiğe uygun olarak ayrı yapılar olarak tasarlanmalıdır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetlerini sunan danışmanlarımızın bu güne kadar edindikleri ulusal ve uluslararası proje deneyimleri, farklı coğrafya ve yapıdaki şirketler için kurguladıkları kurumsal yapı deneyimleri aşağıdaki başlıklarda toplanarak bu hizmeti talep eden müşterilerimize sunulmaktadır;

 • Kurumsal yönetim kılavuzu oluşturma

 • Kurumsal Etik çalışmaları

 • Şirket ortaklık sözleşmeleri oluşturma

 • İcra Kurulu oluşturma

 • Yönetim Kurulu oluşturma

 • Denetim Kurulu oluşturma

 • Danışma Kurulu oluşturma

 • Üst kurullar çalışma prensipleri belirleme çalışmaları

 • Doküman oluşturma çalışmaları

 • Üst kurul üyeleri için danışmanlık hizmetleri

 • Üst kurul üyeleri için makroekonomik analiz çalışmaları

 • Tepe yöneticiler için danışmanlık hizmetleri

 • Tepe yöneticiler için makroekonomik analiz çalışmaları

bottom of page