top of page

Mavi Yaka Personele Yönelik Kurum Kültürü Geliştirme, İş Disiplini

(Eğitim Kodu : UKY-38 )

EĞİTİMİN AMACI:

Kurumsal aidiyet, bir kişinin çalıştığı şirkete karşı hissettikleridir ve her çalışanın şirketin ortak değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle kurumsal aidiyet, hem şirketin başarısına, hem de çalışanın kendi performansına olumlu anlamda etki eden bir konudur. Çünkü çalışanların şirkete karşı kurumsal aidiyetlerini ve sahiplenmelerini artırmaya ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik sistematik çalışmaların yapılması, şirketin yönetim kalitesine, hizmet kalitesine, müşteri memnuniyetine ve dolaylı olarak karlılığına çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Buradan hareketle, genel itibariyle fiziki anlamda ağır işler yapan veya yoğun tempoda çalışan mavi yakalı çalışanların kurumsal aidiyet duygularının ve kurum kültürü bilinçlerini artırabilmesi amacıyla tasarlanan bu eğitimde; kalite, bireysel kalite, kurum kültürü, iş disiplini, etkin iletişim, kurum kültürü, zorluklarla mücadele, 5S gibi konular basit bir dille aktarılmaktadır. Pratik ve kolay uygulanabilir bilgiler oyunlarla ve farklı uygulamalarla desteklenerek mavi yakalı çalışanların eğlenerek öğrenmelerine imkan tanınmaktadır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Üretimde kalite, toplam kalite yönetim standardı ne demektir? Kaliteli üretimden ne anlıyoruz?

 • Kalitenin ve/veya kalitesizliğin maliyeti işletmemiz için nedir?

 • Mavi yakalı personel kalitesi (bireysel kalite) sistemi nasıl etkiler? Neler yapılması gerekir?

 • Müşteri odaklı üretim ne demektir ve işletmemize etkisi nedir?

 • Müşteri memnuniyeti mantığının algılayabilecekleri şekilde ve örnek uygulamalarla mavi yakalı personele aktarılması

 • İletişim nedir? Takım olmak ne demektir?

 • Hizmet kalitesi, iş verimliliği, müşteri memnuniyeti, iş disiplini ile iletişim ilişkisi nedir?

 • İletişimin öneminin personelin katılımıyla yapılacak OYUNLA ve ÖRNEK UYGULAMALARLA aktarılması

 • Bir şirket mavi yakalı personelden iş disiplini anlamında neler bekler?

 • İş disiplini bir işletme için neden önemlidir? Olmazsa ne sonuçlar doğurur?

 • İş disiplinin başarılı olmasını engelleyen personelin yaptığı hatalar nelerdir?

 • Öz disiplin (kendi kendini disipline etme) nedir ve nasıl yapılır?

 • 5S nedir? Neden önemlidir? Kalite ile ilişkisi nedir?

 • Zor insanlar karşısında bireysel motivasyonumuzu nasıl yüksek tutabiliriz?

 • Personelin bireysel motivasyonunu artırmaya yönelik OYUN ve MİNİ FİLM GÖSTERİMİ

                            

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 tam gün (4 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm mavi yakalı çalışanlar (işçi, usta, hizmetli, yardımcı eleman vs.) bu eğitime katılabilir.

 

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Mavi yakalı katılımcılar eğitim sonunda,

 • Kalite, bireysel kalite, kurum kültürü, iş disiplini, etkin iletişim, kurum kültürü, zorluklarla mücadele, 5S konularında pratik bilgiler elde etmiş olurlar.

 • Karşısındaki kişilerle etkin iletişim kurmanın (dinleme ve konuşma) önemini ve bunu nasıl yapabileceklerini öğrenirler ve bu konuda bilinç düzeyini artırırlar.

 • Eğitim sırasında verilen mesajlar, bilgiler ve eğitimin farklı noktalarında yaptırılan oyunlar, film gösterimi ve örnek uygulamalar doğrultusunda kurumsal aidiyet duygularını yükseltebilirler.

 • Verilen eğitim notu ile öğrendiklerini sonradan tekrar edebilme fırsatı yakalarlar.

bottom of page