top of page

Organizasyonel Bağlılık Yaratma ve Kurumsal Aidiyet

(Eğitim Kodu : OİK-10)

EĞİTİMİN AMACI:

Organizasyonel bağlılık, bir kişinin çalıştığı şirkete karşı hissettikleridir ve her çalışanın şirketin ortak değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle organizasyonel bağlılık ve aidiyet, hem  şirketin başarısına, hem de çalışanın kendi performansına olumlu anlamda etki eden bir konudur.

Özellikle müşteriyle birebir temas halinde olan çalışanlar açısından bu konu oldukça önemlidir. Çünkü çalışanların şirkete karşı duygusal bağlılıklarını ve aidiyetlerini artırmaya yönelik sistematik çalışmaların yapılması, şirketin yönetim kalitesine, hizmet kalitesine, müşteri memnuniyetine ve dolaylı olarak karlılığına çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimin amacı organizasyonel bağlılık ve aidiyet konusunun ne olduğunu ve hangi faktörlerin kurumsal bağlılığı etkilediğini ve bunu hangi sonuçlar yaratabileceğini aktarmak ve bu konuda canlandırma (role play) çalışmaları ve örnek uygulamalarla farkındalık düzeylerini artırmaktır.  

       

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Organizasyonel bağlılık ve aidiyet nedir?

 • Organizasyonel bağlılığın şirketimize etkileri neler olabilir?

 • Her şirkette organizasyonel bağlılık konusunda özel bir çalışma yapmaya gerek var mıdır?

 • Çalışanların organizasyonel bağlılığının yaratılmasında yöneticilerin rolü nedir?

 • Organizasyon bağlılık türleri nelerdir?

  A. Duygusal bağlılık

  B. İşe devam etme bağlılığı

  C.  Normatif (ahlaki) bağlılık

 • Şirketimizdeki çalışan ve yöneticileri organizasyonel bağlılığa iten nedenler neler olabilir?

 • Bu nedenleri nasıl tespit edebiliriz?

 • Organizasyonel bağlılık ve sonuçları

  • Performans düşüklüğü veya artışı

  • İşe devamsızlık isteği veya canla başla çalışma

  • İşe geç kalma yönünden davranış gösterme veya işe ilk gün heyecanı ile gelme

  • İşten gizlice ayrılma niyeti veya hep aynı şirkette çalışma isteği

  • Stres artışı veya iş tatmini

 • Çalışan ve yöneticilerimizin şirketimize olan duygusal bağını nasıl artırabiliriz? Yol Haritası...

 • Canlandırma (role play) çalışmaları,

 • Örnek uygulamalar

 • Mesaj iletici video gösterimleri

 • Beyin fırtınası çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Canla başla iş yapan, işini sahiplenen, daha verimli ve üretken çalışanlar yetiştirmek isteyen tüm şirket yönetici ve uzmanları, şirketlerin organizasyon geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri, birim yöneticileri, insan kaynakları yönetici ve uzmanları, eğitim yöneticileri ve uzmanları bu eğitime katılabilir. Ayrıca şirket bünyesinde kurulu olan ISO 9001 kalite yönetim sisteminin iyileşmesinden ve gelişiminden sorumlu olan kalite yönetim temsilcileri de bu eğitime katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • “Psikolojik sözleşme” diye de isimlendirilen organizasyonel bağlılık ve kurumsal aidiyet konusunda bilgi sahibi olacaklar ve bu konuda farkındalık düzeylerini artıracaklardır.

 • Ayrıca çalışanların bağlılık düzeylerini ve aidiyet duygularını artırmaya yönelik pratik yöntemler öğreneceklerdir.

 • Eskilerin tabiriyle “isteyerek canla başla çalışan” bir organizasyon oluşturma konusunda aldıkları uygulanabilir ve pratik bilgileri, eğitim sırasında yapılacak canlandırma (role play) çalışması ve örnek uygulamalarla pekiştirme imkanı elde edeceklerdir.

bottom of page