top of page

Performans Takibi, Ölçümü, Analizi ve Geri Bildirim Verme

(Eğitim Kodu : OİK-09 )

EĞİTİMİN AMACI:

Çoğu insan performans geri bildirimini üzerinde uzmanlık gerektiren bir beceri olarak görmez. Hatta pek çoğumuz karşımızdakini geri bildirim verme adına eleştirir ve bunun karşımızdaki kişide yarattığı olumsuz etkiyi dikkate almayız. Performans geri bildirim girişimi verimsiz olduğunda; düzeltilmesi amaçlanan durum daha da kötü bir hale gelir ve kişi performansında nelerin geliştirilmesi gerektiğini bilemez.

 

Türkiye’de de birçok kurumun yaptığı çalışan memnuniyeti anketlerinde, çıkan sonuçlara göre; yöneticilerin öncelikli gelişim alanlarının başında "geri bildirim verme" gelmektedir. Çünkü geri bildirim vermek, çalışanın kendi performansı hakkında düşüncelerin ne yönde olduğunu objektif olarak görüp kendini buna göre geliştirmesini ve gerekli olduğunda iyileştirmesine imkan sağlar. Ayrıca yönetici çalışan arasında şeffaf bir ortam sağlar. Doğru yönetildiğinde karşılıklı güveni artırır.

 

Buradan hareketle tasarlanan eğitimin temel amacı, performans değerlendirme döneminin sonunda çalışanlara performans sonuçları ile ilgili sözlü ve yazılı geri bildirim yapmanın yöntemleri hakkında bilgiler aktarmaktır. Farklı karakterdeki çalışanlara hangi ikna ve iletişim teknikleriyle yaklaşmak gerektiği ile ilgili canlandırma ve grup çalışmaları yapmak eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır. 

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Geri bildirim nedir? Kime ve nasıl verilir?

 • Hangi durumlarda geri bildirim yapılabilir?

 • Geri bildirimi kimler verir?

 • Bir çalışan için yöneticisinden geri bildirim alması neden önemlidir?

 • Performans değerlendirmenin taraflar için önemi

 • Performansımız geri bildirimi vermenin gelişim üzerindeki etkisi

 • Performans değerlendirme sonuçlarına göre gelişim planı yapma yöntemleri

 • Performans sonuçları ile ilgili geri bildirim yapma

 • Etkin geri bildirimin özellikleri nelerdir?

 • Geri bildirim çeşitleri nelerdir?

 • Etkin geri bildirim vermenin adımları

 • Geri bildirim alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Uygun geri bildirim vermek için dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Pozitif – Negatif – Yıkıcı Geribildirimler

 • Performansı etkileyen faktörler modeli ve geri bildirim

 • Konuyla ilgili video gösterimi

 • Canlandırma çalışmaları: Farklı karakterdeki çalışana geri bildirim verme

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Eğitime, tüm departman ve bölüm yöneticileri katılabilir. 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda; 

 • Geri bildirim verme konusunda farkındalıkları artmış ve bakış açılarını genişletmiş  olacaklar.

 • Etkili performans geri bildirim verme yöntemleri ve ikna tekniklerini öğrenecekler. 

 • Hangi karakterdeki çalışana geri bildirim verirken nasıl bir iletişim tarzı sergileyebileceği ile ilgili teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

 • Eğitimde yapılan canlandırma çalışması ve uygulamalarla öğrendiklerini pekiştirme imkanı elde edecekler 

 • Geri bildirim verme ile ilgili eğitmenin uygulama deneyimlerinden faydalanacaklar.

bottom of page