top of page

İleri Düzey SATIN ALMA ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

(Eğitim Kodu : UKY-04 )

EĞİTİMİN AMACI:

“Özellikle üretim ve ticaret şirketlerinde para, satın alırken kazanılır!” Bu tespitten hareketle stratejik önem arz eden yurt içi ve yurt dışı satın almanın etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi, takip edilmesi ve yönetilmesi gerekir. Bu şekilde kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmek, karlılığı ve verimliliği artırmak mümkündür.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimdeki temel amaç, satın alma profesyonellerinin ileri satın alma tekniklerini hayata geçirerek satın alma süreçlerindeki planlama, yürütme, takip, kontrol ve tedarikçilerle ilişkileri yönetme bilgilerinin ve becerilerinin artmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca eğitim içerisinde yapılacak uygulama çalışmaları ile katılımcıların uygulama pratiklerini geliştirmek ve eğitimin daha anlaşılır olmasını sağlamak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Stratejik satın almanın mantığı

 • Satın almada sürecinde büyük resme bakma

 • Satın almada reaktif ve proaktif yaklaşım

 • Stratejik satın alma teknikleri

 • Yeni ürün ve yeni tedarikçi araştırma yöntemleri

 • Satın alma sürecinde stok takibi nasıl yapılmalı?

 • Stok maliyeti nedir? Bir işletme için neden önemlidir?

 • Stokların analizi ve satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar

 • Satın alınacak malzemeler nasıl kategorize edilmeli (ABC Analizi)?

 • Satın alma planlaması yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

  • Yurt içi satın alma

  • Yurt dışı satın alma

 • Satın almanın bütçeyle uyumu

 • Satın alma risk yönetimi

 • Satın alınacak ürün/hizmetlerin miktarını, tutarını ve satın alma dönemlerini belirlemedeki püf noktalar

 • Tedarikçi ilişkilerini yönetmede dikkat edilecek hususlar

 • Satın alma sürecinde tedarikçilerle pazarlık ve etkin müzakere teknikleri         

  • Fiyat pazarlığı

  • Vade pazarlığı

  • Termin pazarlığı

  • Anlaşma şartlarındaki pazarlık

  • Sevkiyat ve satın alım sonrası süreçlerle ilgili pazarlık

 • Satın almada etkin karar verme yöntemleri 

 • Satın alma performansının ölçülmesi (satın alma karlılığı)

 • Farklı sektörlerden satın alma planlaması ile ilgili uygulama örnekleri

 • Satın alma sürecinde takip ve kontrol yöntemleri

 • Tedarikçi performansını değerlendirme yöntemleri

 • Satın alma ile diğer ilişkili bölümlerin (sevkiyat, finans, satış) koordinasyonu sağlama

 • ROLE PLAY: Tedarikçi müzakere teknikleri ile ilgili canlandırma çalışmaları

 • Vaka analizi çalışmaları

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, yurt içi ve yurt dışı satın alma işlemlerini yürüten yöneticiler ve departman çalışanları ve satın alma konusunda bilgi ve becerisini artırmak isteyen her düzeydeki profesyonel katılabilir

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

 •  Satın alma konusunda stratejik bakış açılarını genişletecekler.

 • Yurt içi ve yurt dışı satın alma sürecinde karşılaşılan piyasa dinamiklerini analiz etme ve yorumlama becerilerini artırabilecekler.

 • Şirketin kurumsal stratejisi ile uyumlu etkin satın alma planlaması yapmanın yöntemlerini öğrenecekler.

 • Satın alımların bütçe dahilinde sürdürülebilmesi için eğitim danışmanımın geniş uygulama deneyimlerinden faydalanacaklar.

 • Satın alma açısından büyük resme bakma kabiliyetlerini geliştirecekler.

 • Tedarikçi ilişkilerini yönetmedeki bilgi düzeyini artıracaklar.

 • Eğitimde yapılan uygulamalarla satın alma planlaması ve tedarikçi ilişkileri ile ilgili uygulama pratiklerini artıracaklar ve eğlenerek öğrenmiş olacaklar.

bottom of page