top of page

Satış ve Pazarlama Stratejileri

(Eğitim Kodu : SPE-17 )

EĞİTİMİN AMACI:

Şirketlerin çoğunluğunun hedefi ciro ve karlılık açısında büyümektir. Söz konusu büyüme, pazarın ve sektörün yapısına, müşterinin ihtiyaçlarına, rekabetin şiddetine ve satış ve pazarlama kadrosunun göstereceği performansa göre değiştirmektedir. Bunun için satış ve pazarlama için doğru ve uyumlu stratejiler belirlenmesi ve kararlaştırılan stratejilerin planlandığı gibi uygulamaya geçilmesi gerekir.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimin amacı, katılımcıları piyasadaki etkin satış ve pazarlama stratejileri hakkında bilgilendirmek, doğru satış ve pazarlama stratejileri belirlenebilmesine katkı sağlamak ve saha satış etkinliklerini artırmalarına katkı sağlamaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Satış ve pazarlama kavramına genel bir bakış

 • Satışta stratejik düşünebilme ve satış stratejisi geliştirme

 • Pazarın gelişim evreleri ve şirketimizin pazarın hangi evresinde olduğunu belirleme

 • Satış performansını artırma yöntemi olarak inovasyon

 • İnovatif satış stratejileri geliştirme

 • Satış stratejilerini sahada uygulamaya geçirme

 • Müşterinin satın almada zihin mekanizmasını anlama

 • Müşteriyi satın almaya yönelten tetikleyiciler

 • Satış görüşmelerinde hangi müşteri tipini nasıl ikna edebiliriz?

 • Etkili satış müzakeresinin 25 altın kuralı

 • Eğitimin farklı noktalarında kısa video gösterimleri

 • Grup çalışması

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm satış ve pazarlama ekibi bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Satış performansını artırmaya yönelik bakış açılarını genişletecekler ve olaylara daha stratejik bakabilecekler.

 • Piyasadaki etkin inovatif satış stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

 • Saha satış performansını artırmaya yönelik bilgiler ve tavsiyeler alacaklar.

 • Eğitim danışmanın geniş uygulama deneyiminden faydalanmış olacaklar.

 • Eğitim içerisinde yapılacak uygulama çalışmaları ile satış ve pazarlama stratejisi geliştirme ve uygulama konusunda pratik geliştirme

 

imkanı elde edecekler ve eğlenerek öğrenmiş olacaklar.

bottom of page