top of page

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

sürdürülebilirlik-danışmanlığı.jpg
sürdürülebilirlik-danışmanlığı.jpg
sürdürülebilirlik-danışmanlığı.jpg

Şirket açısından sistem kurmak ne kadar zorlu olsa da bu kurulan sistemi yaşatmak daha da zordur. Gerek hissedarlar, gerek yöneticiler, gerek se çalışanlar yıllarca edindikleri alışkanlıklarından kolay kolay kopamazlar. Bu durum doğal olarak değişim ile ulaşılmak istenen faydaya da daha geç ulaşılmasına neden olmaktadır.

Şirketler sektörleri, büyüklükleri, faaliyet alanları ne olursa olsun temelde tüm çalışmalarını “izlenebilirlik-sürdürülebilirlik-denetlenebilirlik” üçlüsünü hayat geçirmek adına yaparlar.

Şirketler için sistemler tanımlanırken sürdürülebilir bir yaşam için izlenebilir olmayı sağlamak gerekir. İzlenebilir bir sistem ise şeffaf bir şekilde sonuçların denetlenebilir olmasına bağlıdır. Sürdürülebilirlik için denetlenebilir olmak kaçınılmazdır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı çalışmaları şirketlerin organizasyonel, yönetsel, operasyonel ve sistemik açıdan denetlenmesini kapsamaktadır. Şirketler bir iş ekosistemi içinde yer aldıklarına göre bu sürdürülebilirlik denetimleri bu iş ekosistemi içindeki paydaşları da kapsamaktadır. Şirketler stratejik hedeflerini tek başlarına gerçekleştiremezler. Bu tanımlanmış hedeflerine ulaşabilmeleri için bir iş ekosistemi dâhilinde faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar. Bu nedenle sürdürülebilirlik denetimleri tüm paydaşları da kapsayabilmektedir.

Bu güne kadar biriktirdiğimiz ulusal ve uluslararası proje yönetme deneyimimiz ile şirketlerin değişim ve dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları, değer yaratan yeni fikir, model ve uygulama alternatiflerini kapsayan yeni süreç yapılarına dair fikir sunmak için buradayız.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetini sunan denetçilerimiz belirlenen periyotlarda yine tanımlanmış olan denetim standartlarına uygun olarak denetimlerini yapmakta; şirketlerin değişim sürecinde elde ettikleri kazanımlarını ne oranda muhafaza ettiği, ne oranda geliştirdiği, ne tip yeni ihtiyaçların oluştuğu ve bu oluşan yeni ihtiyaçlar için nelerin yapılması gerektiği konularını kapsayan bir denetim raporunu şirket yönetimine sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetini sunan denetçilerimiz çalışmalarını aşağıdaki başlılar kapsamında müşterilerimize sunmaktadırlar;

  • Sürdürülebilirlik stratejisi oluşturma

  • Sürdürülebilirlik raporlaması çalışmaları

  • Sürdürülebilirlik denetimleri

  • Destek-Denetim-gözetim çalışmaları

  • Organizasyonel işleyiş denetimleri

  • Operasyonel işleyiş denetimleri

  • Yönetsel işleyiş denetimleri

  • Etik değerler ve uyum hizmetleri

  • Şirket içi denetim modellemesi ve kurulum çalışmaları

bottom of page