top of page

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

tedarik-zinciri-yönetimi-danışmanlığı.jpg
tedarik-zinciri-yönetimi-danışmanlığı.jpg
tedarik-zinciri-yönetimi-danışmanlığı.jpg

Makro koşullarda meydana gelen her türlü değişiklik bir şekilde tedarik zinciri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yapmaktadır. Ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı kriz dönemlerinde bu süreçle birlikte gündeme gelen farklı sorunların, zorlukların ve zorunlulukların yanı sıra uluslar arası arenada ülkeler arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle tedarik zincirinde özellikle global anlamda bazı kırılmalar, kopmalar olmaktadır. Bu süreç devam ettiği sürece tedarik zinciri yapısı hemen her sektör, dolayısıyla firma için yeniden kurgulanmak durumunda kalabilir.

Önümüzdeki dönemde bu güne kadar deneyimlemediğimiz yeni sorunlarla karşılaşma ihtimalimizin yüksek olması nedeniyle şirketlerin faaliyetlerinde devamlılığı kaybetmemek adına tedarik zinciri yapılarında iyileştirmelere, var olan yapılarını yeniden yapılandırmaya ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaç global oyuncuların pazar etkinliklerinin değişmesi, yerel oyuncuların pozisyon değiştirmesi gibi gerekçelerle de hızlanabilecektir.

Tedarikçilerin pozisyon değiştirmesi, global zorluklar, yeni maliyet unsurlarının oluşması ya da mevcut maliyet yapısında meydana gelen aleyhte değişiklikler gibi gerekçelerle şirketlerin satın alma modellemesi de geleneksel satın almadan stratejik satın almaya doğru evrilecektir.

Bütün bu değişim tedarik zinciri yapısında yenilenme ve/veya revizyonlara ihtiyaç doğuracaktır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı hizmetini sunan danışmanlarımız, bütün bu güncel değişimleri takip ederek şirketlerin bu konuda yeni pozisyon almalarına; bu süreçlerini sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde yeniden yapılandırmaya; şirketlerin sahip oldukları kaynaklarını verimli kullanarak oluşan maliyetlerini azaltmaya yönelik deneyimlerini bu hizmeti talep eden müşterilerimizle paylaşmaktadırlar.

Türev danışmanları, Tedarik Zinciri Yönetimi danışmanlığı deneyimlerini aşağıdaki başlıklar altında sunmaktadır;

 • Mevcut Durum Analizi çalışmaları

 • Tedarik zinciri analiz çalışmaları

 • Tedarik zinciri yönetim modeli oluşturma çalışmaları

 • Operasyon adımlarının tanımlama çalışmaları

 • Operasyonel mükemmellik çalışmaları

 • Satın alma politikası oluşturma çalışmaları

 • Stratejik satın alma modeli kurgulama çalışmaları

 • Satın alma sözleşmeleri hazırlama

 • Entegre iş planı oluşturma

 • Fason tedarikçi yönetimi modeli oluşturma çalışmaları

 • Tedarik zinciri süreç modellemesi çalışmaları

 • Tedarik zinciri süreç yönetimi çalışmaları

 • Tedarik zinciri süreç kritik performans göstergeleri-KPI belirleme

 • Tedarik zinciri süreç kritik performans göstergeleri-KPI ölçümleme

 • Tedarik zinciri risk yönetimi modeli tasarımı

 • Tedarikçi sınıflaması modeli çalışmaları

 • Tedarik zinciri yönetiminde farklılaşma politikası uygulamaları

 • Raporlama çalışmaları

bottom of page