top of page

5S "Ayıklama, Düzenleme, Temizleme, Standartlaşma ve Disiplin"

(Eğitim Kodu : UKY-16 )

EĞİTİMİN AMACI:

Bir işletmede müşteri memnuniyetine yönelik kalite çalışmalarının başlangıcını ve temelini oluşturan 5S, iş süreçlerinde israfın ortadan kaldırılması yardımcı olan kolay anlaşılabilir ve çalışanlar tarafında uygulanabilecek beş adımı tanımlamaktadır. 5S sanayide temizlik, tertip ve düzen demektir. Çalışanların iş yerlerini evleri gibi görmelerini ve evlerine düzen ve temizlik için gösterdikleri özeni çalışma ortamında da sağlamak için bilinçlendirmek ve bir sorumluluk vermektir.

Bu eğitimle katılımcılara, 5S adımlarının anlaşılması, uygulama için yönetmeler ve en önemlisi sürekliliği sağlamak için neleri yapmamız gerektiği temel düzeyde aktarılacaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • 5S in tanımı ve hayatımızdaki yeri

 • Neden 5S ile başlamalıyız? İşletmeye sağlayacağı faydalar nelerdir?

 • 5S sistemi kurulum adımları

 • Sınıflandırma, ayırma ( seiri )

 • Düzenleme, yerleştirme ( seiton )

 • Temizlik ( seiso )

 • Standartlaştırma ( seiketsu )

 • Eğitim, disiplin, sürdürebilirlik ( shitsuke )

5S uygulama süreci5S kültürünün oluşturulması ve benimsetilmesiPiyasadan başarılı 5S uygulama örnekleri 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Eğitime, bir fabrikada veya işletmedeki bölümlerde görev yapan her düzeyden yönetici, mühendisler, ustabaşı, formen, ekip yöneticileri, çalışanlar, makine kullanıcıları ve potansiyel yönetici adayları katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • 5S uygulaması ile ilgili konuları hakkında profesyonel bilgiler elde ederler.

 • 5S uygulama adımlarının hızlı ve doğru olarak uygulanması ve yönetilmesinin temel bilgilerini elde ederler.

 • 5S sisteminin sürdürülebilirliği için yöntemleri nasıl uygulayacaklarını öğrenirler.

 • Üst seviye kalite sistemleri için çalışanların bilinçlenmesinin uygulanmasına yönelik nasıl davranış sergileyeceklerini öğrenirler.

bottom of page