top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Akrabalık ilişkilerinin ön planda olduğu bir yapı olan aile şirketlerinde gelecek korkusunun yaşanması maalesef şirketteki genel moraliteyi olumsuz etkilemektedir. Özellikle genç kuşakların şirket yönetimine dahil olacağı aşamalarda, şirket ortakları arasında bazı anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Kuşaklar arası ve aile mensupları arası çatışmalar aile şirketlerinin yok oluş nedenleri arasında yadsınmayacak bir orana sahiptir. Aile mensupları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, gelecek kuşakların varislik çatışmalarının giderilmesi, hisse paylaşımı/devri, şirketin ve ailenin genel iş yapış kuralları ve öncelikleri, şirket ortaklarının iş yapış tarzları ve hayat felsefelerine uygun misyon ve vizyon çalışmalarının yapılıp netleştirilmesi gibi pek çok ihtiyaca “aile anayasasının” hazırlanması ile cevap verilebilecektir.

Bu eğitimin amacını da, yukarıda ifade ettiğimiz çalışmaların en sağlıklı nasıl yapılabileceği arayışı oluşturmaktadır. Amaç, aile anayasasının hangi amaçlar için, hangi aşamalardan geçerek hazırlanacağı ve hayata geçmesinin nasıl sağlanacağının tartışılmasıdır. Örnek uygulama ve olaylarla konuyu sistematik olarak farklı bakış açılarıyla tartışmaktır. Bunun sonucunda da katılımcılara bu konuda gerekli bilgiyi aktarabilmektir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 

1- Aile şirketlerine genel bir bakış

 • Aile şirketlerinde yönetim

 • Aile şirketlerinin tipik özellikleri

 • Aile şirketlerinin avantajları ve dezavantajları

 • Aile şirketlerindeki değişim psikolojisinin yönetilmesi

 

2- Aile ve şirket ilişkileri

 • Ailenin ve şirketin kurumsallaşması

 • Aile içi ilişkilerin şirkete yansımaları

 • Kuşaklar arası çatışmaların şirkete yansımaları

 • Aile ilişkileri şirketin geleceğini nasıl etkiliyor?

3- Aile anayasası oluşturma ve süreçleri

 • Genel Kavramlar

  • Aile anayasası

  • Aile meclisi/kurulu

  • Yönetim ve/veya icra kurulu

 • Her aile şirketinin bir anayasası olmalı mı?

 • Aile anayasası neleri içerir?

 • Aile anayasasının yol haritası

 • Aile anayasası oluşturulurken hangi aşamalardan geçilir?

 • Aile anayasasının hukuki bağlayıcılığı nedir?

 • Aile anayasasının kalıcı ve kabullenilir olması kriterleri nelerdir?

 • Aile anayasasının takibi ve denetimi

 

4- Aile anayasasının olmasının şirkete katkıları

 • Aile anayasası, aile ve şirket ilişkileri

 • Aile anayasasının varlığı gelecek kuşaklar ile şimdiki kuşaklar arası ilişkilerde         ne fayda sağlar?

 • Aile anayasası ve aile şirketlerinin geleceğine bir bakış

 • Aile anayasasının somut faydaları

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Eğitime, küçük, orta ve/veya büyük ölçekli tüm aile şirketlerinin kurucuları, ortakları, genel müdür ve yardımcısı düzeyindeki profesyonel yöneticileri katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitime katılan aile şirketi mensubu katılımcılar,

 • Kendi aile içi ilişkilerini, şirket-gelecek kuşak ilişkilerini, varislik, hisse devri/dağılım gibi konularda kendilerine yol haritası olacak, aile meclisi tarafından onaylanmış bir aile anayasasının nasıl hazırlanabileceğini görecekler.

 • Aile anayasası hazırlanması sürecinde hangi aşamalardan geçileceğini; aile anayasasının kabulünden sonra eksiksiz uygulanması için nasıl bir alt yapının gerektiği konularında, örnek uygulamalarla desteklenmiş bilgileri elde edeceklerdir.

 • Aile anayasasının içeriğinde ne tip bilgilerin olması gerektiği ve bu bilgilerin nasıl standardize edileceği hukuki boyutlarıyla da ayrıca katılımcılara kazanımlar sunulacaktır.

Aile Anayasası Hazırlama ve Uygulama Yöntemleri

(Eğitim Kodu : YON-01 )

bottom of page