top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimin temel amacı, firma yöneticilerinin ve çalışanlarının yapılan faaliyetlerle ilgili zamanında ve doğru kararlar vermesini sağlamak için temel finansal kavramların anlaşılmasını kolaylaştırarak, finansal tabloları okuma ve yorumlama becerilerini geliştirmektir. Ayrıca katılımcılara şirketlerinin genel finansal durumları ve gelecekleri  hakkında yorum yapabilme becerisinin kazandırmak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Muhasebe hakkında temel bilgiler

 • Muhasebenin ilkeleri ve önemli unsurları nelerdir?

 • Muhasebe uygulamalarında dikkat edilmesi gereken uygulamalar nelerdir?

 • Bilanço nedir?

 • Bilançoya ilişkin temel formüller

 • Bilançoyu hangi kalemler oluşturur?

 • Mali analiz teknikleri nelerdir?

 • Bilanço verileri ve rasyo (oran) yöntemi

 • Bilanço analizi için gerekli olabilecek rasyolar

 • Rasyo hesaplama formülleri

 • Rasyo sonuçlarını yorumlama

 • Bilanço analiz sonuçlarını raporlamanın püf noktaları

 • Bilanço analiz sonuçlarına göre karar verme

 • Örnek bilanço ve yorumlanması,

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 1 tam gün (7 saat) tir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirket yönetiminde karar verme sürecinde bulunan yöneticiler, yönetici adayları ve borsa gibi sermaye piyasalarına yatırım yapan herkes bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Bilanço üzerinden şirketin finansal performansını analiz etmeyi öğrenecekler,

 • Belirlenen hedeflerin finansal sonuçlara etkisini analiz edebilecekler.

 • Her bir çalışanın ya da departmanın mali tablolara nasıl etki ettiklerini anlama fırsatı bulacaklar.

 • Bilançoyu okuyarak meydana gelebilecek sorunlara anında müdahale etme fırsatı yakalayacaklar.

 • Gerek duyulan yatırım ya da malzeme isteklerini,  şirketin mali yapısını değerlendirerek en doğru zamanda yönetimden talep edebilme şansına sahip olacaklar.

 • Kişisel yatırımlarında da yatırım yapacakları bilançoları inceleyerek doğru karar verebilme kabiliyetini geliştirecektir.

Yöneticiler için bilanço okuma ve rasyo analizi

(Eğitim Kodu : FME-11 )

bottom of page