top of page

Doğru Satış-Yüksek Ciro

-İyi Kar

(Eğitim Kodu : SPE-08 )

EĞİTİMİN AMACI:

 

Şirketlerin çoğunluğunun hedefi ciro ve karlılık açısında büyümektir. Söz konusu büyüme, pazarın ve sektörün yapısına, müşterinin ihtiyaçlarına, rekabetin şiddetine ve satış ve pazarlama kadrosunun göstereceği performansa göre değiştirmektedir. Bunun için satış ve pazarlama için doğru ve uyumlu stratejiler belirlenmesi ve kararlaştırılan stratejilerin planlandığı gibi sahada uygulamaya geçilmesi gerekir.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimin amacı, satış cirosunu ve karlılığını artırmaya yönelik stratejik bilgiler vermek, Dünya’da ve Ülkemizdeki başarılı satış uygulamalarını hakkında bilgilendirmek ve katılımcıların saha satış etkinliklerini artırmalarına katkı sağlamaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • GENEL BİLGİLER

  • Satış ve pazarlamanın kapsamı nelerdir?

  • Satış cirosu nedir? Nasıl oluşur?

  • Karlılık nedir? Karlılığı hangi faktörler etkiler?

 • MÜŞTERİ VE PAZAR ANALİZİ

  • Şirketin satış ciroları ve karlılıkları nasıl büyür?

  • Şirketler ve sektörlerin nasıl bir yaşam döngüsü vardır?

  • Satış ve karlılık artırmada olası inovasyon stratejileri nelerdir?

  • İnovasyon stratejisine göre nasıl satış planları yapılmalı?

 • SATIŞ CİROSU VE KARLILIĞINI ARTIRMA

  • Etkin iş planı yapma yöntemleri

  • Satış görüşmesi öncesi hazırlık

  • Etkin müşteri ziyaret planı yapman

  • Randevu alma ve telefonla etkin konuşma

  • Sohbet etme ve müşteriyle uyum sağlama

  • Soru sorma, bilgi toplama ve analiz

  • Müşteriye çözüm üretme

  • Zor müşterileri ikna etme teknikleri

  • Olası müşteri itirazları ve olumluya çevirme teknikleri

  • Satışı kapatma teknikleri

  • Satış raporlama etkinliğini artırma yöntemleri

 • DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME

  • Profesyonel satış becerimiz nasıl? (test çalışması)

  • Müşteri ve çalışma arkadaşlarının davranışlarını anlayabilme

  • Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirme

  • Satışçı olarak hızlı ve etkin karar verme yöntemleri

  • Satış profesyonellerinin ortak özellikleri

 • EĞİTİM BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME

  • Grup çalışmaları

  • Canlandırma çalışmaları

  • Konuyla ilgili kısa video gösterimi

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm kurumsal satış çalışanları ve yöneticileri bu eğitime katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Satış cirosu ve karlılık hedeflerine ulaşabilmelerine destek olacak bilgiler alacaklar.

 • Satış ve karlılığı artırma ile ilgili bakış açılarını genişletecekler.

 • Satış ve karlılığı artırmaya yönelik inovatif tavsiyeler alacaklar.

 • Pazarı ve müşterileri daha etkin bir şekilde analiz edip yorumlayabilecek pratik bilgiler alacaklar.

 • Şirketin kurumsal stratejileri ile uyumlu etkin iş planı yapabilme yöntemlerini öğrenecekler.

 • Baskı altında karar verme becerilerini artırma imkanı elde edecekler.

 • Kurumsal satış sürecini daha etkin yönetebilecek teknik bilgiler alacaklar.

 • Yapılacak eğitim içi uygulamalar ile öğrendiklerini yorumlama ve pekiştirme imkanı elde edecekler.

bottom of page