top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Günümüz ekonomik koşullarında işletmelerin hızlı ve sağlıklı gelişmesi, yönetim modellerinin doğru uygulanabilmesiyle mümkün olmaktadır. Yönetim modellerinin doğru uygulanması için başlangıçta işletmeye en uygun modelin seçilebilmesi gerekmektedir. Uygun yönetim modeli beraberinde, bu modele uygun kurum ve gereklere de ihtiyaç duyacaktır. Bu da işletmelerde iyi bir analiz ve daha sonra da sistem tasarımını zorunlu kılmaktadır. Planlamanın arkasından programlama gelmektedir. Bu yapılan programa uyum içinde bu süreci yönetecek üst kurumlara ihtiyaç vardır.

İşletmelerde bu süreci yönetecek, üst kurulların da oluşturulabilmesi gerek işletmesel, yönetimsel ve gerekse hukuki sorumlulukları beraberinde taşımaktadır. İşletmelerin (özellikle her büyüklükteki aile işletmeleri) yapısal özellikleri ne olursa olsun kurulan stratejiye uygun plan ve programın hayata geçmesi bu üst kurulların denetim, gözetim ve kontrolüyle mümkün olmaktadır. Amaca ulaşmanın en mübah yolu en az maliyetli ve en doğru olanıdır.

Bu eğitimin tasarlanmasında amaç, işletmelerin sahip oldukları yada yeni tesis edecekleri icra kurulu, yönetim kurulu, aile meclisi gibi üst yönetim, denetim, kontrol kurumlarını şirket içinde nasıl, hangi kriter ve kurallara göre yaşatacaklarının tartışılmasıdır. Bu kuralların görev, yetki ve sorumluluk sınırlarının nasıl çizileceği, kimler tarafından oluşacağı, nasıl yönetileceği ve nasıl devir edileceği gibi konular bu eğitimin tamamlayıcı amaçları arasındadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

       1-   Genel tanımlamalar

              · Yönetim kurulu

              · İcra kurulu

              · Aile meclisi/kurulu

  2- Üst kurulların amacı, kuruluş süresi, işleyişi

              · Hangi işletme için hangi üst kurul (işletme – kurul uyumu)

              · Üst kurulların tesis edilme amaçları

              · Üst kurulların işletme içindeki işlevi, görevleri

              · Üst kurulların tesis edilmesi sürecinde yaşananlar

              · Üst kurulların işleyişi ve yönetimi

              · Üst kurulların hukuki boyutu

3-   Amaca uygunluk açısından üst kurullar

              · Hantallaşan karar süreçlerinin revizyonunda üst kurullar

              · Çok ortaklı ve aile şirketlerinde üst kurulların işlevi

4-   Üst kurulların işletmelere katkıları

              · Yönetim kurulunun işletmeye katkıları ve sağladığı avantajlar

              · İcra kurulunun işletmeye katkıları ve sağladığı avantajlar

              · Aile meclisinin işletmeye ve aileye katkıları ve sağladığı avantajlar

              · Üst kurulların getireceği dezavantajlar

5-   Örnek uygulama ve vaka çalışması

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime aile şirketlerinin, anonim şirketlerin patronları, kurucuları, ortakları, veliaht patronlar, genel müdür ve yardımcıları katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar bu eğitim ile işletmelerinde tepe yönetimi bir anlamda stratejik üst kurulu oluştururken veya geliştirirken nelere dikkat edeceklerini, hangi hassasiyetler üzerinde özenle durmaları gerektiğini, görev değişikliklerinin nasıl ve hangi kurallarla yapılacağını ve bu üst kuralların şirket için öneminin ne kadar hayati olduğu bilgilerini kazanmaktadırlar.

İşletmelerinde uygun kurulun oluşturulması aşamasında ve oluşturulduktan sonra ne tip sorunlarla karşılaşacaklarını ve bunlara nasıl çözüm üretebileceklerini yine bu eğitim sonunda öğrenmektedirler.

 

İcra Kurulu, Yönetim Kurulu, Aile Meclisi Oluşturma ve Yönetme

(Eğitim Kodu : YON-07 )

bottom of page