top of page

Konfeksiyon İşletmelerinde Tam Zamanında Üretim ve Etkinlik

(Eğitim Kodu : TKE03 )

 

EĞİTİMİN AMACI:

Tam Zamanında Üretim (TZÜ) Yalın Üretimin bir ögesi olmakla beraber üretimdeki en önemli fonksiyonları da kapsamasıyla öne çıkmaktadır. Konfeksiyon üretim sürecini oluşturan işlemleri, bu sistem çerçevesinde ve üreten(işçi)-üretim araçları (makina)-ürün ilişkisinin oluşan sorunlar ve çözümleriyle siparişten sevkiyata, minimum stok seviyesinde, kayıpları en düşük düzeyde tutarak, iş ve materyal akış düzenini inceleyerek katılımcıları pratikte kullanacakları bilgilerle donatmayı ve çalışmakta oldukları işletmelerde kullanarak etkinliklerini en üst düzeye çıkarmalarını amaçlamaktayız.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Tam Zamanında Üretim (TZÜ) Sistemi

 • TZÜ Kapsamı

 • TZU özellikleri

 • TZÜ sisteminin gerekli koşulları

 • Konfeksiyon üretiminde iş akışı

 • İş akışını engelleyen faktörler

 • Engelleyici faktörlerin eliminasyonu

 • Materyal akışı

 • Materyal akışındaki aksamalar

 • Aksamaları giderici yöntemler

 • Üretimde kayıplar

 • Kayıpları önleme yöntemleri

 • Minimum stok düzeyinde çalışma

 • Kontrol için bilgi-belge geliştirme

 • Bilgi-Belge yönetimi

 • Bilgileri değerlendirme ve etkin kullanma

 • Hatalardan öğrenerek gelişim

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitim, her yeni geliştirilen sistemin yeni olanaklar sağladığına inanan sektördeki girişimci, genel müdür, koordinatör, üretim yöneticisi gibi üst düzey yöneticiler ve bu düzeyi hedefleyen bölüm sorumlularının katılımına uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

TZÜ aslında farklı sektörler için geliştirilmiş olsa da sipariş bazında ihracat yapan konfeksiyon işletmelerinde uygulanması kaçınılmaz bir üretim sistemidir ki bunu tam anlamıyla anlamak ve eksiksiz uygulamak için detaylarını işlem bazında (sektörümüzü göz önüne alarak) inceleyerek,  katılımcılar bu sistemi doğru ve eksiksiz kullanma bilgi ve becerisini kazanacaklardır.

bottom of page