top of page

Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanlığı

kurumsal_itibar_yönetimi_danışmanlığı.jpg
kurumsal_itibar_yönetimi_danışmanlığı.jpg
kurumsal_itibar_yönetimi_danışmanlığı.jpg

Güçlü bir kurumsal itibar algısı yaratmak her şirket için rekabet avantajı sağlayan önemli bir unsurdur. Şirketlerin sektörde güçlü ve zayıf yönlerini görmek, müşteri ve çalışan nezdinde olumlu ve olumsuz algısını test etmek amacıyla şirketle ilgili birçok bileşene bakılmaktadır.

Bunlar genellikle şirketin markası, logosu, ürün ve hizmet kalitesi, servis/bakım çalışmaları, çalışan davranışları gibi müşteri ve çalışanlar nezdinde şirketle ilgili bir algı uyandıran etkenlerdir. Kurumsal itibar kavramı ise tüm bu etkenleri ayrı ayrı irdelemek yerine bir bütün olarak ele alınması gerektiğini varsaymaktadır. Çünkü kişilerin algısında meydana gelen şirket ile ilgili düşünceler tüm bu etkenlerin bir veya birkaçının bir arada akıl süzgecinden geçirilmesi ile meydana gelmektedir.

Kurumsal itibar; marka sadakati, marka farkındalığı ve algılanan ürün kalitesi gibi unsurlarla bağlantılı olarak ele alınmaktadır. İtibar, tüm şirket paydaşlarının şirketi tanımlamak için kullandıkları niteliklerden oluşmaktadır.

Burada önemli olan kurumun kendisini nasıl gördüğü değil; paydaşlarının şirketi nasıl algıladığıdır. Bu nedenle aşağıda iletilen Kurumsal İtibarı oluşturan alanlarda şirket hissedarlarının ve şirket çalışanlarının uyguladıkları davranış, iş yapış biçimi ve dolaylı olarak sosyal alanda benimsedikleri yaşam biçimi kurumsal itibarın hedef kitle nezdinde algılanma düzeyini etkilemektedir.

Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanlığı hizmeti sunan danışmanlarımız aşağıda sıralanan hizmetleri müşterilerimize sunmaktadırlar;

  • Kurumsal iletişim stratejisi oluşturma

  • Kurumsal iletişim modeli oluşturma

  • Kurumsal itibar tanımı oluşturma

  • Kurumsal itibar süreci yönetimi çalışmaları

bottom of page