top of page

Kurumsal Yönetim

(Eğitim Kodu : YON-31 )

EĞİTİMİN AMACI:

Şirketlerin kurumsallaşma aşamalarından biri olan kurumsal yönetim sürecinin ve buna bağlı üst kurulların seçimi, oluşumu, işleyişi ve bu üst kurulların şirketin kurumsallaşması sürecine katkıları bu eğitimin konularından birini oluşturmaktadır. Kurumsal yönetimin kurumsallaşmada farklı olarak bu sürecin bir parçası olduğu hatırlandığında, kurumsal yönetim yapısının şirketlerdeki kalıcı ve sürekli gelişen bir kurumsal yapıya katkısının çok önemli olduğu aşikârdır. Bu eğitim de ele alınan konular, öncelikle ve özellikle kurumsal yönetim ilkeleri ve gerekleri çerçevesinde şirket hissedarları, aile üyeleri ve/veya şirket yöneticilerinin tercih edilen kurumsal yapı çerçevesinde kurumsal yönetim yapısını nasıl işletebilecekleri ve bu kapsamda nelerle karşılaşacakları, bu karşılaştıkları sorunlara veya beklentilere nasıl cevap bulabilecekleri sorularına cevap oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Eğitimin nihai amacı kurumsal yönetim mekanizmasının ve gereklerinin şirket kurumsal yapısı içerisine yerleştirilmesi ve bu kapsamda şirkete uygun hangi uygulamaların hayata geçirilebileceğinin kararının verilebilmesidir.  

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

1-   Giriş 

2-   Genel tanımlamalar

2.1. Kurumsallaşma nedir?

2.2. Kurumsal yönetim nedir?

2.3. Profesyonelce yönetim nedir? 

3-   Kurumsallaşma düzeyini artırma adımları

4-   Kurumsal yönetim açısından şirket üst kurulları 

- Yönetim kurulu

- İcra kurulu

- Aile meclisi/kurulu

4.1. Üst kurulların amacı, kuruluş süresi, işleyişi

4.1.1. Hangi işletme için hangi üst kurul (işletme – kurul uyumu)

4.1.2. Üst kurulların tesis edilme amaçları

4.1.3. Üst kurulların işletme içindeki işlevi, görevleri

4.1.4. Üst kurulların tesis edilmesi sürecinde yaşananlar

4.1.5. Üst kurulların işleyişi ve yönetimi

4.1.6. Üst kurulların hukuki boyutu 

4.2. Amaca uygunluk açısından üst kurullar

4.2.1. Hantallaşan karar süreçlerinin revizyonunda üst kurullar

4.2.2. Çok ortaklı ve aile şirketlerinde üst kurulların işlevi

4.3. Üst kurulların işletmelere katkıları

4.3.1. Yönetim kurulunun işletmeye katkıları ve sağladığı avantajlar

4.3.2. İcra kurulunun işletmeye katkıları ve sağladığı avantajlar

4.3.3. Aile meclisinin işletmeye ve aileye katkıları ve sağladığı avantajlar

4.3.4. Üst kurulların getireceği dezavantajlar

5-   Kurumsal yönetim ve kurumsal yönetim süreci

5.1. Şirketler açısından kurumsal yönetim uygulamaları

5.1.1 Aile şirketleri açısından kurumsal yönetim

5.1.2 AİLE ANAYASASI ve kurumsal yönetim

5.1.3 Çok ortaklı şirketler açısından kurumsal yönetim

5.2. Kurumsal yönetim ilkeleri

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime aile şirketi özelliği taşıyan şirketlerle birlikte çok ortaklı şirketlerin hissedarları, aile üyeleri, üst düzey yöneticileri katılabilir. Eğitimin tasarımı karar mercilerindeki kişilerin, karar alma süreçlerinde fayda sağlamak amacıyla ve yönetici gözüyle tasarlandığından şirket açısından stratejik kararları verme yetkisine sahip olan kişilerin katılması uygundur. Özellikle şirketlerdeki alt düzey yöneticilerin katılımına uygun değildir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimde katılımcılar, şirketleri açısından kurumsallaşma ile kurumsal yönetimin nasıl ve nerede birleşeceğini, bu süreçte şirketlerin önüne çıkacak alternatiflerin neler olacağını, bu alternatifleri neye göre değerlendirebileceklerini; bununla beraber bu karar sürecinde nasıl davranacaklarının cevabını bulurlar. Kurumsal yönetimin şirketin geleceği açısından ne denli önemli olduğu bu eğitimde bir kez daha anlaşılmış olacaktır. Özellikle finansal kurumsal yönetim açısından şirket tepe yönetimlerinin önünde hangi uygulama alternatifleri olduğu ve bu alternatifleri neye göre seçip, nasıl uygulamaya alacakları gibi bilgiler de katılımcılar tarafından edinilmiş olur.

bottom of page