top of page

 

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimin amacı, kurumsallaşma çalışması yürütecek şirketlere, bu süreçte nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ve hangi çalışmaları nasıl yapabilecekleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarmaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 

BÖLÜM 1:  Kurumsal bir organizasyon oluşturma                            

 • Kurumsallaşma süreci                                                    

 • Organizasyon yapısı oluşturma

 • Mevcut durum ve iş süreçlerinin analizi

 • Görev tanımlarının oluşturulması  

 

BÖLÜM 2:  Kurumsal yönetim

 • Profesyonel yönetim yapısının oluşturulması

 • Kuşaklar arası geçişin planlanması

 • Stratejik yönetim yapısının ve üst kurullarının oluşturulması

 • Şirket anayasasının oluşturulması

 • Şirket hukuku

           

BÖLÜM 3:  Kurumsallaşma sürecinde sosyalleşme

 • Kurum kültürünün değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi

 • Şeffaf organizasyon

 • Kurumsal çevreye uyum ve halka açılma

 • Sosyal sorumluluk

                       

BÖLÜM 4:  Kurumsal yapının takip ve denetimi

 • Kurumsal yapıya uygun takip ve denetim mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi

 • Raporlama sistemleri

                                  

BÖLÜM 5:   Atölye çalışması

 • Uygulamalı örnek kurumsallaşma çözümlemesi

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 4 gün / 28 saat sürecektir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Kurumsallaşma çalışmalarını yürütmeden sorumlu olacak tüm yönetici ve uzmanlar bu eğitime katılabilir.

Kurumsallaşma

(Eğitim Kodu : UZM-02 )

bottom of page