top of page

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın 7 Adımı

(Eğitim Kodu : YON-30 )

EĞİTİMİN AMACI:

Aile şirketleri açısından kurumsallaşma, uzun çalışmalar gerektiren ve kalıcı olması zaman alan oldukça zor bir konudur. Sistematik hareket edilmediğinde zaman, şirketimize emek ve para anlamında yarardan çok zarar getirebilir. Çünkü, aile şirketlerinin kurumsal kimliğe ulaşabilmelerinin temelinde, sistem yaklaşımı yatmaktadır. Bu bağlamda şirketler, kendi yapılarına uygun, kültürel birikimlerini yansıtan, çalışanlarıyla, patronlarıyla, sektörüyle bir bütün oluşturabilecek yapıyı tesis etmeleri ve tesis edilen bu yapıyı, belli kurallar ve sistem içinde yönetebilmeleri gerekir.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitim ile, kurumsallaşmayı düşünen ve bu konuda karar vermek isteyen aile şirketlerine kurumsallaşma süreçleri ile ilgili bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca 21 yılda 26 farklı sektörde birçok şirketin kurumsallaşma düzeyini artırmış bir danışmanlık şirketi olarak elde edilen bazı uygulama deneyimlerini paylaşmak eğitimin diğer amacını oluşturmaktır

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

1- Aile şirketleri ve kurumsallaşma

1.1. Kurumsallaşma nedir?

1.2. Patronlar ve diğer çalışanlar kurumsallaşmayı nasıl algılarlar?

1.3. Aile şirketlerindeki yanlış kurumsallaşma algıları nelerdir?

1.4. Her aile şirketi kurumsallaşmak zorunda mıdır?

1.5. Aile şirketlerini kurumsallaşma sürecinde bekleyen zorluklar nelerdir?

 

2- Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreci

2.1. Kurumsallaşma düzeyleri nelerdir?                           

2.2. Tam olarak kurumsallaşmak için ne kadar zaman gerekir?

2.3. Kurumsallaşma çalışmaları için yeni yatırım yapmak gerekir mi?

2.4. Kurumsallaşma çalışmalarına nereden ve ne zaman başlayabiliriz?

2.5. Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın 7 adımı

2.6. Aile ilişkileri ile şirket ilişkileri birbirine karıştırılmadan yürütmesi için neler yapılmalı?

2.7. Üst yönetimde kuşak değişimleri (2. ve 3. kuşak) nasıl sağlanmalı?

2.8. Aile anayasası nedir? Neden önemlidir? Hazırlanmasında nelere dikkat etmelidir?

2.9. Piyasadaki başarılı ve başarısız kurumsallaşma örnekleri

3- Kurumsallaşma sistemi kontrollü bir şekilde nasıl yönetilmeli?

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Aile şirketinde kurumsallaşma çalışmalarından sorumlu olan veya olacak bütün şirket ortakları, müdür ve uzmanlar bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim ile katılımcılar,

 · Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın ne olduğu, faydaları, kısıtları hakkında bilgi sahibi olurlar.

 · Aldıkları temel bilgiler ile sistemli bir kurumsallaşma sürecine başlayıp başlama kararını verebilirler.

 · Kurumsallaşma çalışmalarına başlamaya karar verdiklerinde hangi aşamalardan, nasıl geçebileceklerini ve bu sırada kime ne görevler

   düşeceğini öğrenirler.

 · Aile ilişkileri ile şirket ilişkilerini birbirine karıştırmadan şirketi profesyonel şekilde yönetebilme ile ilgili profesyonel tavsiyeler alırlar.

 · Türkiye genelinde 16 yılda 24 farklı sektörde birçok şirketin kurumsallaşma düzeyini artırmış Türev Yönetim Danışmanlığı’ nın uygulama

   deneyimlerinden faydalanmış olurlar.

 · Eğitimin farklı noktalarında aktarılan piyasadaki kurumsallaşma örneklerini öğrenip, aldıkları temel bilgileri pekiştirme imkanı elde

   ederler.

bottom of page