top of page

Maliyet Muhasebesi

(Eğitim Kodu : FME-16 )

EĞİTİMİN AMACI:

Şirketlerin iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi kar elde etmek ikincisi işletme sürekliliğini sağlamak için sağlam bir finansal yapı inşa etmektir. Karın belirleyicisi gelirdir. Gelirin elde edilmesi ise bu süreçte katlanılan fedakarlık, mal ve hizmetlerin maliyetidir. Bu noktada devreye giren maliyet muhasebesinin amacı, faaliyet sürecine göre maliyetleri irdelemek ve yönetimin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini üretmektir.

Eğitimin temel amacı; üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet unsurlarını tespit etmek, oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ve hizmet cinsleri bakımından belirlemek, maliyetleri aktifleştirme sürecini yönetmek  (muhasebeleştirmek ), izlemek,  analiz ve rapor edilmesini sağlamaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Maliyet muhasebesinin temel amacı  

 • Maliyet ve gider kavramları

 • Maliyet Muhasebesi öncesi stok yönetiminin önemi

 • Maliyetlerin sınıflandırılması  

 • Mamul maliyetinin unsurları  ( Gider çeşitleri )

 • Ürün Ağaçlarının hazırlanması ve birim maliyetlerin hesaplanması

 • Maliyet dağıtım anahtarları

 • Safa maliyet sistemi

 • Sipariş maliyet sistemi

 • Maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması 7/A – 7 /B

 • Tek düzene göre maliyet muhasebesi uygulamaları kayıt sistemi

 • Satılan Malın Maliyeti Tablosu

 • Fiili verilerle karşılaştırılması ve kontrol süreci  

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirket yöneticileri, patronlar, finans yöneticileri, finansman ve muhasebe sorumluları ile bütçe çalışmaları içerisinde yer alacak tüm bölüm sorumluları ve yöneticileri bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar,

 • Maliyet muhasebesinin mantığını ve uygulama yöntemlerini öğrenmiş olacaklar.

 • Daha gerçekçi maliyet hesapları yapabilmek adına tavsiyeler alacaklar.

 • Eğitim içerisinde yapılacak uygulamalar ile maliyet muhasebesi konusunda pratiklerini geliştirme imkanı elde edecekler.

bottom of page