top of page

Yeni Nesil Motivasyon Teknikleri

(Eğitim Kodu : OİK-04 )

EĞİTİMİN AMACI:

Şirketlerde, içinde insanın olduğu her başlık içerisinde mutlaka motivasyon konusu da önemle üzerinde durulması gereken bir kavramdır. Motivasyon, en yalın tanımıyla şirket hedefleri doğrultusunda çalışanların istenen davranışları sergilemesini ve bu alışkanlıkları sürdürmesini, istenmeyen davranışlardan da kaçınmasını sağlamaktır. Yapılan tüm araştırmalar göstermektedir ki, şirket başarısının temeli olan performans, verimlilik, etkililik, şirket bağlılığı konuları çalışan motivasyonu ile direkt olarak ilgilidir. Bu nedenle şirket başarısı için tüm şirket sahiplerinin, yöneticilerin ve İnsan Kaynakları profesyonellerinin insan psikolojisi ve motivasyon teknikleri üzerine derinlemesine bilgi sahibi olması gereklidir.

 

Günümüzün teknoloji ve yenilikçilik temelli değişen iş yapısı ile birlikte çalışma hayatında nicel olarak egemen olmaya başlayan yeni kuşakları da görmekteyiz. İş yaşamını köklü bir şekilde değiştiren yeni iş yapma biçimleri ve yeni kuşaklarla birlikte motivasyon kavramına bakış açısı ve beklentilerde de değişim başlamıştır. Yeni Nesil Motivasyon olarak adlandırdığımız yapı ile birlikte, değişen iş yaşamında daha sağlıklı ve etkin motivasyon yönetimi sağlamak mümkündür. 

 

Eğitim kapsamında motivasyon konusuna ilişkin yapılan çarpıcı bilimsel ve yönetsel çalışmalar ve bu çalışmaların iş yaşamına yansımaları örneklerle aktarılacaktır. Ayrıca günümüz iş yaşamını biçimlendiren yeni iş dinamiklerinin motivasyon çalışmalarına etkisi ve başarılı şirketlerin uyguladığı yeni nesil motivasyon tekniklerine ilişkin örnekler paylaşılacaktır. Eğitim sonunda da, katılımcıların şirket özelliklerine göre hangi tekniklerin uygulanabileceğine ilişkin bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

•Motivasyon Nedir ve Neden Önemlidir?

•Motivasyon Şirkete Neler Sağlar?

•Motivasyon İçin Olmazsa Olmazlar Nelerdir?

•Motivasyon Çeşitleri Nelerdir?

•Motivasyonu Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

•Motivasyon Üzerine Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

•Yeni Nesil Motivasyon Nedir?

•Yeni Nesil Motivasyonu Artırma Yöntemleri Nelerdir?

•Dünyadan ve Türkiye’den Yeni Nesil Motivasyon Uygulama Örnekleri

•Workshop: Şirketinizde Yeni Nesil Motivasyon Sistemini Nasıl Kurabilirsiniz?

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Dünya’da ve ülkemizdeki yeni nesil motivasyon tekniklerini öğrenmek isteyen yöneticiler ve uzmanlar bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar, 

 • Motivasyon üzerine yapılan çalışmalar ve motivasyonun gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olurlar. 

 • Yeni nesil motivasyon araştırmaları hakkında bilgi sahibi olurlar.

 • Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan yeni nesil motivasyon tekniklerini öğrenirler

 • Geleneksel motivasyon teknikleri dışında yüksek etki gücüne sahip yeni nesil motivasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

 • Şirketlerinde uygulamak üzere uygulamalı bir eğitim deneyimine sahip olurlar.

bottom of page