top of page

Otel işletmelerinde performans değerlendirme

(Eğitim Kodu : OSE-02 )

EĞİTİMİN AMACI:

İşletmelerde, a) Performans Planlama (MBO) ve b) Performans Değerlendirme teknikleri konularında katılımcıların bilgi ve deneyimlerini pekiştirmektir.  Ana prensipler, “Planlanmayan performansın değerlendirilmesi yapılamaz” ve “Usulüne uygun yapılamayacak ise, performans değerlendirmesinin hiç yapılmaması evladır”.  Program, piyasadaki uygulamalardan bazı örnekler, vaka etüdleri, video film izlenmesi, örnek uygulama ve beyin fırtınası ile işlenmektedir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Performans nedir?

 • Performans değerlendirme hangi amaçlarla yapılmalı?

 • Otelcilikte performans ölçümü yapmanın kolaylıkları ve zorlukları

 • Çalışanların beklentilerine karşın işletmenin beklentileri; çelişkiden uzlaşmaya uzanan yol - ortak amaçlar bulma ve geliştirme

 • Moslow'un "İhtiyaçlar Hiyerarşisi" teorisi, 

 • Planlama - Değerlendirme ilişkisi (M.B.O kavramı),  

 • Performans değerlendirme sistemleri, 

 • Sıkça yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, 

 • Otelcilikte performans değerlendirme sistemi kurma yöntemleri

  • Yöneticiler

  • Çalışanlar

 • Performans ölçümü yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Performans sonuçlarını değerlendirilen kişiye aktarma

 • Performans değerlendirmenin hedeflenen gelişime katkısını ölçme

 • Sektörden uygulama örnekleri

 • Uygulama çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Performans değerlendirme sistemi kurulumu ve ölçümü ile ilgili çalışmaların içinde yer alacak tüm yönetici ve çalışanlar bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Otelcilikte performans planlama ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini öğrenip iş ortamlarında etkinlikle uygular düzeye gelebilirler.

 • Ayrıca yapılan örnek uygulama çalışmaları ile pratiklerini geliştirme imkanı bulurlar.

bottom of page