top of page

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

satış-pazarlama-danışmanlığı.jpg
satış-pazarlama-danışmanlığı.jpg
satış-pazarlama-danışmanlığı.jpg

Her şirket kendi faaliyet konusunda bir değer üretmek çabası içindedir. Şirketlerin ürettikleri değerin tam karşılığını alabilmeleri ancak hedef kitlelerinin tercihlerini o şirket lehine kullanmalarına bağlıdır.

Şirketlerin bilinirliği pazardan alacakları payın belirleyicisi olarak önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç görünür bir şirket olup, hedef kitlelerinin tercih listesinde yer almaktır. Bu günkü global rekabet koşullarında şirketlerin bu tercih listesinde yer alması yeterli değil, listenin ilk sıralarında yerini almaları şirketlerin uzun süreli yaşamalarını sağlayacaktır.

Şirketler hitap ettikleri müşterilerine kendilerini doğru ve iyi anlatmak durumundadırlar. Rekabet koşulları şirketleri fark yaratmaları konusunda zorlamaktadır. Ancak, şirketlerin rekabetten avantajlı çıkmalarını sağlayan şey sadece fark yaratmış olmaları değildir. Ondan daha da önemli olan şey bu yarattıkları farkı fark ettirmeleridir.

Şirketlerin, müşterilerinin tercihlerinde oluşan değişimlere göre kendilerini konumlandırmak gibi bir ihtiyaçları vardır. Bu konumlandırmayı doğru yapabilmeleri için ise müşterilerini, onların davranışlarını ve tercihlerini iyi analiz etmek zorundadırlar. Müşteri analizleri, müşteri ilişki yönetimi modelleri, müşteri deneyimi uygulamaları geleneksel kanal ya da dijital kanallarla müşterilere dokunabilme çabaları bu gün şirketler için hayati önem arz etmektedir.

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı hizmetini sunan danışmanlarımız farklı sektör ve büyüklükteki firmalarda edindikleri deneyimlerini, bu hizmeti talep eden müşterilerimize sunmaktadır.

Türev danışmanları, Satış ve Pazarlama danışmanlığı deneyimlerini farklı alt başlık olarak sunmaktadır;

 • Mevcut Durum Analizi çalışmaları

 • Pazarlama stratejisi oluşturma çalışmaları

 • Pazarlama politikaları belirleme ve uygulamaları

 • Müşteri ilişkileri yönetimi-CRM çalışmalar

 • Müşteri deneyimi çalışmaları

 • Müşteri memnuniyeti ölçümleri

 • Dijital pazarlama uygulamaları

 • Satış stratejisi oluşturma çalışmaları

 • Satış politikaları belirleme ve uygulamaları

 • Satış ve pazarlama departmanları yapılandırma çalışmaları

 • Satış ekibi yapılandırma çalışmaları

 • Satış kanalı oluşturma

 • Satış ve pazarlama bütçeleri çalışmaları

 • Hedef belirleme çalışmaları

 • Prim ve ödüllendirme sistemi tasarımı

 • Fiyatlama ve karlılık çalışmaları

 • Müşteri sınıflaması ve karlılık çalışmaları

 • Satış ve pazarlama süreç kritik performans göstergeleri-KPI belirleme

 • Satış ve pazarlama süreç kritik performans göstergeleri-KPI ölçümleme

 • Satış sonrası hizmetler yapılandırma çalışmaları

 • E-ticaret stratejisi oluşturma çalışmaları

 • E-ticaret yapılandırma çalışmaları

 • Simülasyon çalışmaları

 • Raporlama çalışmaları

bottom of page