top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Günümüz koşullarında bir işletmeyi yönetmek çok zordur. Hele ki bir üst düzey yönetici olarak bu sorumluluğu üstlenmek ve başarılı olacağım diye yola çıkmak daha da zordur. Dünyadaki belli başlı yönetim uzmanlarının, akademisyenlerin, teorisyenlerin ve pratisyenlerin tümünün üzerinde birleştikleri bir konu var ki o da, stratejinin, stratejik düşünme ve stratejik yönetimin önümüzdeki dönemde daha da fazla önem arz edeceğidir. Peki, strateji nedir ve neden bu kadar önemlidir?

Değişen dünya dinamiklerinde yapılması gereken, stratejik düşünebilmeyi her işletmenin birincil öncelikli konular arasında görmesi, işletme dâhilinde buna paralel yeni konumlandırmalar oluşturması, geleceğe güvenle ve rakiplerinden daha önce ulaşabilmesi için benimsedikleri yönetim tarzlarını yeniden yapılandırmaları gerekmektedir. Bu değişimi sürecini sağlıklı bir biçimde geçiren ve elde ettikleri değişimi sürekli kılan işletmeler geleceğin lider işletmeleri arasında yerini alacak; bu süreci iyi yönetememiş ve/veya bu süreçten bilinçli olarak uzak durmuş işletmeler ise maalesef yok olup gideceklerdir.

Bu eğitimde amaç bu süreci zamanında öngörebilmek, sağlıklı bir şekilde yönetebilmek ve sonuçlarını işletmenin kayıtsız şartsız faydaları/üstünlükleri arasına yazdırabilecek düşünce yapısını oluşturabilmektir. Değişen iş yapış tarzları ve genel piyasa koşulları nedeniyle işletme ve yöneticilerinin karşılaştıkları problemlere stratejik yönetim kapsamında çözüm bulabilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturabilecekleri bilgi birikimini ve bakış açısını kazandırmaktır.

Eğitim bu genel amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanmış ve buna göre sunumu yapılmaktadır. Öncelik bilgi yüklemek değil, bilginin nasıl kullanılabileceğinin, teorinin pratiğe nasıl aktarılabileceğinin anlatılmasıdır. Eğitim notları hazırlanırken değişik kaynaklardan faydalanılmış ve pratik uygulamaları destekleyecek teorik bilgiler de notların içerisine alınmıştır.

Türev Danışmanlık tarafından organize edilen her eğitimde olduğu gibi bu eğitimde de nihai amacımız, kullanılabilir bilgiyi katılımcılarla paylaşmaktır.   

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

1-   GİRİŞ

2-   STRATEJİK TANIMLAR

            2.1. Stratejik yönetim ile ilgili terim ve kavramlar

            2.2. Stratejik yönetim süreci

            2.3. Stratejik yönlendirme

            2.4. Stratejik düşünce mantığının yönetilen ekibe aktarılması

3-   STRATEJİK ANALİZ

            3.1.  Temel stratejiler

            3.2.  Kurumsal stratejiler, üst yönetim stratejileri (*)

            3.3.  İş yönetim stratejileri, rekabet stratejileri (*)

            3.4.  İşlevsel stratejiler

            3.5.  Stratejik Analiz (**)

            3.5.1.   Dış çevre analizi

            3.5.2.   İşletme/ Kurumsal Analiz

4-   STRATEJİK PLANLAMA 

            4.1. Planlama ve strateji

            4.2. Mevcut durum belirleme (**)

            4.2.1. SWOT analizi

            4.2.2. Performans güçleri analizi

            4.2.3. Endüstri analizi

            4.2.4. Ürün hayat deseni

            4.2.5. Boston Consulting Group (BCG) matrisi

            4.2.6. Denge analizi

4.3. Stratejik planın hazırlanması ve hayata geçirilmesi

             4.3.1. Kurum kültürü ve strateji ilişkisi

             4.3.2. İşletme yetenekleri ve strateji ilişkisi

5-   STRATEJİK KONTROL 

             5.1. Stratejik kontrol, değerleme ve analiz 

6- SONUÇ

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Eğitime, üst, orta ve alt düzey tüm yöneticiler katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar, benimsedikleri yönetim tarzlarını yeniden yapılandırmaları noktasında stratejik yönetim mantığıyla hareket etme ile ilgili teknik ve pratik bilgiler elde edeceklerdir.  Gelecekteki süreci zamanında öngörebilme, sağlıklı bir şekilde yönetebilme ve sonuçlarını işletmenin kayıtsız şartsız faydaları/üstünlükleri arasına yazdırabilme düşünce yapısını genişletecekler ve stratejik düşünebilmenin yöntemlerini öğreneceklerdir. Ayrıca değişen iş yapış tarzları ve genel piyasa koşulları nedeniyle karşılaştıkları problemlere stratejik yönetim kapsamında çözüm bulabilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturabilecekleri bilgi birikimini ve bakış açısını kazanacaklardır. Yapılacak örnek olay çözümlemeleri (case study) ile pratik yapma imkânı elde edeceklerdir.

(*) Bu başlıklar sadece üst ve orta düzey yöneticilerin katıldığı eğitimde anlatılmaktadır.

(**) Bu başlıklar alt düzey yöneticilerin katıldığı eğitimlerde daha yüzeysel anlatılmaktadır.

Stratejik Planlama

(Eğitim Kodu : YON-12 )

bottom of page