top of page

Takım Olabilme ve Takımdaşlık

(Eğitim Kodu : OİK-26 )

EĞİTİMİN AMACI:

İş yaşamında şirketin büyüklüğü ne olursa olsun aslında bir çalışan, isteyerek ya da istemeden birçok takımın doğal üyesi olmaktadır. Şirketlerin başarıları için önemli olan iyi takım oyuncuları olduğu kadar, bu takımların etkin bir şekilde organize olmaları, kendi aralarında uyumlu çalışmaları da önemlidir.

Bir takım kurmak ilk bakışta çok kolay görünse de işin içindekiler bilir ki takımın ortak hedefler etrafında toplanması, takım oyuncularının yakın performans sergilemesi, farklı insanların etkin bir iletişim ve etkileşimle anlaşarak iş yapabilme yetenekleri, kısacası “takımdaşlık” süregelen iş yükü esnasında hiçte kolay oluşturulacak bir olgu değildir.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimdeki amaç, hangi durumda takım oluşturulabileceği, takım içinde nasıl bir organizasyon olması gerektiği, takıma kimin nasıl liderlik edeceği, etkin kararların nasıl alınabileceği ile ilgili pratik bilgiler aktarmaktır. Ayrıca yapılacak uygulamalar (oyun, canlandırma çalışması, video gösterimi, beyin fırtınası) ile katılımcıların takımdaşlık becerileri geliştirilmeye çalışmak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • İş hayatımızdan sesler

 • Neden takım çalışması

 • Takım nedir?

 • Grup-ekip-takım ayrımı

 • Takım kültürü oluşturma ve paylaşma

 • Takım çalışmasının avantajları ve muhtemel olumsuzlukları

 • Takım üyelerinin hakları

 • Takım çalışmasını kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı davranışlar

  • Bence sence yaklaşımı

  • Sinerji minerji falan

  • Başarıya bakış açısı

  • Kabul alanı ve derecesi

  • Sözlü ve sözsüz (beden dili) iletişim

 • Takım organizasyonu oluşturma ve liderlik

 • Takım OYUNU

 • Takım ruhu oluşturma

  • Ruh Muh…Biz Falan Ne Olacak Sonunda?

  • Peki Bu Ruhu Çağırırken Nelere Dikkat Edeceğiz?

  • Tamam  o zaman LİDER kim?

  • Ruhun geldiğini nasıl anlayacağız?

  • Ruh ne zaman gider?

 • Konuyla ilgili video gösterimi

 • Takımlarda hedef belirleme

 • Sistematik karar verme süreci

 • Takım kararı alma yöntemleri

 • Karar alma ile ilgili CANLANDIRMA (ROL PLAYİNG) çalışması

 • Takım oluşturma aşamaları nelerdir? 

 • Takım OYUNU

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Tüm çalışan ve yöneticiler bu eğitime katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • verilen örneklerle takım olabilmenin önemini ve sağladığı avantajları fark ederler,

 • takım organizasyonu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olurlar,

 • takım içinde uyumlu çalışma ile hızlı ve etkin kararlar alabilmenin tekniklerini öğrenirler,

 • takım ruhu oluşturma yöntemleri hakkında bilgi elde ederler,

 • yapılan uygulamalarla takım olabilmenin keyfine varırlar,

 • takımdaşlık becerilerini geliştirme imkanı elde ederler.

bottom of page