top of page

İK'cı olmayan yöneticiler için temel İŞ HUKUKU bilgileri

(Eğitim Kodu : OİK-41 )

EĞİTİMİN AMACI:

4857 Sayılı İş Kanununda işveren, işveren vekili ve işçiler ayrımı yapılmaktadır. Bu nedenle işletme düzenine baktığımızda çalışanlar farklı bölümlere ayrılarak görev yapmakta ve bölüm yöneticilerinin emir ve talimatlarına uygun hareket etmektedirler. Nitekim işçi ve işveren arasında meydana gelebilecek sorunlar öncelikle bölüm bazında değerlendirilmekte daha sonra İnsan kaynakları ve Personel bölümü yönetici ve çalışanlarına yansıtılmaktadır. Örneğin yıllık izin talepleri önce bölüm yöneticileri tarafından alınmakta ve değerlendirilmekte daha sonra İnsan Kaynakları ve personel bölümü yönetici veya çalışanlarına iletilmektedir. Bu nedenlerle bir bölüm yöneticisinin altında çalışan personelin iş ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için temel iş hukuku bilgilerine ihtiyacı vardır. Özellikle üretim iş yerlerinde, geçerli veya haklı nedenlerle yapılan fesihlerde; üretim yoğunluğundan dolayı zamanında tutulmayan tutanaklar, alınmayan savunmalar, hak düşürücü sürenin bilinmemesi gibi olaylar yöneticilerini zor durumda bırakmakta ve dolayısıyla işletmeyi olumsuz durumlarla karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle bölüm yöneticilerinin temel iş hukuku bilgisi olması halinde eksiksiz evrak akışı daha bilinçli bir şekilde sağlanacak ve işletmeyi olası cezalardan koruyacaktır. 

Buradan hareketle tasarlanan eğitimin amacı; İnsan Kaynakları dışındaki departman yöneticilerine ve uzmanlarına 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili temel bilgilere vermek, işe alım, işin sürdürülmesi ve işten çıkarmalarda karşılaşabilecekleri yasal riskleri görmelerini sağlamak ve yönetim faaliyetini devam ettirirken iş hukuku uygulamaları hakkında daha bilinçli olmalarına destek olmaktır.  Ayrıca eğitimde uygulamaya dönük bilgiler sunarak, Yargıtay kararlarından örneklerle daha somut katkılar sağlamak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır. 

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • İşçinin emir ve talimatlara uyma borcu nedir?

 • Çalışma biçimlerindeki farklardan dolayı çalışanlara ayrım uygulanabilir mi?

 • Niçin tutanak tutmalıyız? Tutmazsak ne olur?

 • Savunma almanın önemi nedir? Hangi durumlarda mutlaka gereklidir?

 • Ücret hesap pusulası niçin imzalatılmalı? İmzasız bordronun sonuçları nelerdir?

 • Fazla çalışma yapılabilmesi için işçinin onayı gerekli midir?

 • Hangi durumlarda fazla çalışma yaptırılamaz?

 • En fazla kaç saat çalışana fazla çalışma yaptırılabilir?

 • Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılabilir mi?

 • Yıllık ücretli izin hakkı nasıl kazanılır?

 • Yıllık ücretli izin süreleri nelerdir?

 • Hamile çalışanlarda dikkat edilecek hususlar?

 • İş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve işçinin yükümlülükleri nelerdir?

 • Kaç türlü fesih vardır?

 • Söz ile fesih olur mu? (Kovdum gitti!!!)

 • Çalışanların bölümlerini iznini almadan değiştirmek fesih nedeni midir?

 • Geçerli nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

 • Süreli fesihteki ihbar süreleri ne kadardır?

 • Haklı nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

 • Hak düşürücü süre nedir?

 • İhbar tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplaması.

 • Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplaması.

 • Eğitim ile ilgili soru ve cevapla

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1/2 gün (4 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitim, İnsan Kaynakları ve Personel departmanı dışındaki tüm departman (satış, pazarlama, üretim, satın alma, finans, lojistik, kalite, ar-ge vs.) yöneticileri ve uzmanları için tasarlanmış bir eğitimdir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitimin sonunda;

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanması hakkında temel bilgiler edinirler.

 • İşverenin ve işçinin iş hukukundan kaynaklı haklarını öğrenmiş olacaklar.

 • Yönettikleri ve ilişkide oldukları çalışanların işe alımı, işin devamı ve işten çıkarılması aşamasında karşılaşabilecekleri yasal riskleri görmüş ve buna göre daha bilinçli hareket etmiş olacaklar.

 • Eğitim danışmanın geniş uygulama deneyiminden faydalanmış olacaklar.

bottom of page