top of page

Üretim Yönetimi Danışmanlığı

üretim-yönetimi-danışmanlığı.jpg
üretim-yönetimi-danışmanlığı.jpg
üretim-yönetimi-danışmanlığı.jpg

Üretim işletmelerinde üretim faaliyetlerinin sınai karlılığa katkısını sağlamak, nihayetinde şirketin karlılığına katkı sağlamak adına organizasyonel, yönetsel, operasyonel anlamda verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kaçınılmazdır.

İşletmelerin üretim faaliyeti hangi sektörde olursa olsun, hangi ürün grubuna odaklanmış olursa olsun hedef maliyet ile üretilmesi operasyonun başarısının göstergesidir.

Üretim yönetimi aynı anda pek çok değişkenin uyumlaştırılması üzerine kurgulandığından, bu sürecin başarısını etkileyen birden çok unsur vardır. Şirketler bu değişkenleri olabildiğince kontrol altına alarak üretim verimliliklerini hedef verimliliğe taşımaya çalışırlar.

Değişen piyasa koşulları, müşteri tercihleri, tedarik zincirinde meydana gelen değişimler, maliyet unsurlarındaki aleyhte değişiklikler, çalışan dinamiklerindeki değişiklikler, teknolojik etkiler gibi bir çok konu üretim şirketlerinde üretim süreçlerinin yapılanmasına ya da mevcut yapılarının revize edilmesine neden olmaktadır.

Üretim Yönetimi Danışmanlığı hizmetini sunan danışmanlarımız, değişkenlerdeki bu sürekliliği göz önünde tutarak, müşterilerimizin yapabilirliklerine uygun çözüm önerileri geliştirmek üzere odaklanmışlardır.

Türev danışmanları, Üretim Yönetimi danışmanlığı deneyimlerini aşağıdaki başlıklar altında müşterilerimize sunmaktadırlar;

  • Mevcut Durum Analizi çalışmaları

  • Üretim süreçlerinin oluşturulması çalışmaları

  • Üretim süreç kritik performans göstergeleri-KPI belirleme

  • Üretim süreç kritik performans göstergeleri-KPI ölçümleme

  • Üretimde verimlilik çalışmaları

  • Üretimde 5S uygulamaları

  • Veri oluşturma ve sahadan veri toplama çalışmaları

  • Fabrika yöneticileri geliştirme programı

  • Entegre raporlama çalışmaları

bottom of page