top of page

Y Kuşağı Çalışanın Performansını Artırma, Elde Tutma Teknikleri

(Eğitim Kodu : YON-35 )

EĞİTİMİN AMACI:

Ülkemizdeki kültürel, sosyolojik, teknolojik değişimler neticesinde “Y kuşağı çalışan” tabirini günümüz iş yaşamında sıkça duyar olduk. Türkiye nüfusunun yaklaşık önemli bir kısmını oluşturan, iş yerlerimizdeki sayıları sürekli artan ve yaşları 35 yaşın altında olan genç çalışanları kapsayan bu kuşağın işe ve hayata bakış açıları gerçekten çok farklı.

Bu nesil çalışanların okullu veya alaylı olmaları da bir şey değiştirmiyor. Nitekim ister beyaz yakalı olsun, ister mavi yakalı genç çalışanlar olsun aynı bakış açıları ve davranış tarzlarıyla söz konusu Y kuşağının içerisinde yer alabilmektedir.

Böyle bir durumda Y kuşağı çalışanları yönetmenin uzmanlaşma gerektirdiğini söyleyebiliriz. Onları etkin olarak yönetebilmek ve iş performanslarını yüksek tutabilmek için iyi anlamak ve ona göre bir yöneticilik tarzı geliştirmek gerekmektedir.

Bu eğitimin temel amacı, şu anda herhangi bir iş yerinde çalışan veya çalışma hayatına yeni atılacak olan Y kuşağı gençlerin etkin yönetimi ile ilgili bilgiler aktarmak, yöneticiler ile Y çalışanlar arasındaki kuşaklar arası uyumu artırmaya katkı sağlamaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Yeni nesil iş yaşamında neler değişti?

 • Kuşaklar arası farklılıklar neler? Nedenleri neler?

 • Y kuşağına mensup çalışanların sergiledikleri ortak davranış kalıpları neler?

 • Kuşaklar şirketleri nasıl etkiliyor? 

 • Y kuşağı çalışanlar yöneticilerini nasıl algılıyor?

 • Yöneticileri Y kuşağı çalışanları nasıl algılıyor?

 • Yöneticiler nasıl bir Y kuşağı çalışan profili bekliyor?

 • Y kuşağı çalışanların iş değiştirme nedenleri? 

 • Y kuşağı çalışanların işe alım sürecinde dikkat edilecek hususlar 

 • Y kuşağı çalışanın motivasyonunu ve performansını artırmak için nasıl bir yöneticilik tarzı sergilemeliyiz?

 • Y kuşağı yöneticinin Y kuşağı çalışanı yönetirken dikkat etmesi gerekenler neler?

 • Y kuşağı çalışanın sahiplenme ve aidiyet duygusunu nasıl artırabiliriz?

 • Y kuşağı ile yaşanabilecek çatışmalar ve çözüm önerileri

 • Uygulamalar (canlandırma, vaka çalışması, video gösterimi) 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, çalıştığı iş yerinde Y kuşak beyaz veya mavi yaka genç çalışanlar yöneten veya yönetme ihtimali olan tüm alt, orta ve üst düzey yöneticiler bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Y kuşağını kimler oluşturmakta? Bu kişiler iş yerinde nasıl belli olur? Beklentileri nelerdir? Şirket ortama etkileri nelerdir? Nasıl motive edilir ve performansları artırılır? Nasıl yönetilmelidir? Diğerleri ile iletişimi nasıldır?...vb. konularda uygulamaya dönük bilgiler elde etmiş olacaklar.

 • Yöneticiler ile Y çalışanlar arasındaki kuşaklar arası uyumun nasıl artırabileceğini görmüş olurlar.

 • Kuşaklar arası farklılıkların nedenlerini anlamış, kendileriyle yüzleşmiş ve empati kurma için ilk adımı atmış olurlar.

 • Y kuşağının iş performansını artırma ve verim verebileceği süreye kadar elde tutabilme yöntemleri hakkında yeni nesil bilgiler öğrenecekler.

 • Eğitmenlerin geniş uygulama deneyimlerinden faydalanmış olacaklar.

 • Eğitim sırasında yapılan uygulamalarla bakış açılarını genişletme ve pratiklerini geliştirme imkanı elde ederler.

bottom of page