top of page

Üretim Süreçlerinde İSRAFI Yok etme “YALIN ÜRETİM”

(Eğitim Kodu : UKY-08 )

EĞİTİMİN AMACI:

Rekabetin yoğun olduğu iş yaşamında müşteri isteklerini daha iyi karşılayabilmek ve maliyeti düşürebilmek için üretim şirketlerinin üretim süreçlerine farklı bir gözle bakmaları ve çalışanlarının yetkinliklerini bu yönde geliştirmelidir. Bu ihtiyaçtan ortaya çıkan yalın üretim yaklaşımı, şirket içindeki israfları belirleyerek ortadan kaldırmayı ve elde edilen sonuçların sürdürebilirliğini hedefleyen bir bakış açısıdır. Yalın yaklaşımında ana amaç uzun vadede sıfır kayıp elde etmektedir. 

Yalın düşüncede ana amaç; firelerin, gereğinden fazla üretimin, beklemelerin, üretim süreçlerindeki gereksiz taşımaların, stokların, kişiler tarafından yapılan gereksiz hareketlerin ortadan kaldırılması ve çalışanların yetkinliklerine uygun işlerde kullanılmasını sağlamaktır. 

 

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimin temel amacı, kar edebilmek için sadece satılan ürünün fiyatını ve satılan miktarı artırmak olmayıp, işin mutfak kısmında da (üretim ve üretim destek süreçleri) kayıpları (istafları) yok etmeye çalışarak yapılacak bir çok şey olduğu düşüncesini aktarabilmektir. Bu nedenle eğitimde, üretim ve üretim destek süreçlerinde (depo, stok, malzeme temini, taşıma vs.)  sıfır kayıp hedefinin neden önemli olduğu anlatılarak, kayıpların nasıl belirleneceğini ve belirlenen bu kayıpların nasıl ortadan kaldırılacağını uygulamalar ve örnekler ile açıklanmaktadır. Ayrıca yalın üretim sistemine geçiş, şirket içinde kültürel değişimi de gerektirdiğinden eğitimde bu değişimin nasıl yönetilmesi gerektiği ve bu yolda karşılaşılan zorluklardan nasıl aşılabileceği de  ele alınacaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Yalın üretim nedir? Hangi ihtiyaçlardan doğmuştur?

 • Bir üretim şirketi için kayıp (israf) nedir? 

 • Üretim ve üretime destek süreçlerinde oluşabilen temel israflar nelerdir?

 • Yalın üretim sisteminin kurulum aşamaları nelerdir?

 • Yalın üretim sistemine geçişte nasıl bir şirket içi organizasyon yapısı olmalı?

 • Çalışanlarda yalın farkındalığı nasıl yaratılır?

 • Kayıplar nasıl belirlenir? 

 • Değer Akış Haritası: Stoklar, kayıplar kaynaklı tedarik  süresi ile bunları  yok edince gerçekleşecek tedarik süresi arasındaki farkı görünce şok olacaksınız

 • Kayıpların Finansal Önceliklendirilmesi: Aslında kayıp olarak görmediğiniz birçok şeyin kayıp olarak parasal karşılığını gördüğünüzde bir kez daha düşüneceksiniz.

 • KPI (Kilit Performans Hedefleri) İndirgemesi: Üst yönetim hedeflerinizi hatta kadar indirgemezseniz hedeflerinize zor ulaşırsınız.

 • Kayıpların ortadan kaldırılması araçlar  

 • Yerinde Gör_Analiz Et : Günlük problemlerin kök sebeplerini bulmadan çözmeye çalışır  ve bu yetkinliği çalışanlarınıza kazandırmazsanız tabiki kimsenin zamanı yetmez tabiki hergün yangın söndürme ile uğraşırsınız.

 • DMAIC (Tanımlama, Ölçme,Analiz, İyileştirme, Kontrol) : Hala İşletmenizdeki problemleri veri toplamadan,  kök sebeplerini bulmadan ve standardizasyon yapmadan çözebileceğinizi mi düşünüyorsunuz?

 • SMED (Single Minute Exchange of Die)_Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi:  Ürün, kalıp forma değişim sürelerinizi hala kayıp olarak görmüyor musunuz? Yeni makina, yatırım  ihtiyaçlarınızı bunları azaltarak ortadan kaldırabileceğinizi veya erteleyebileceğinizi biliyormusunuz?

 • POKA YOKE : Hatayı olmadan nasıl önleriz? Hatanın bir daha olmaması için çok basit teknikler ile neler yaratabiliriz ? 

 • 5S : Sadece temizlik, gereksiz malzemelerin ortadan kaldırılması, görsellik ve düzenleme ile nasıl kayıpları azaltırız? 

 • Kanban Uygulamaları

 • Oluşturulan yalın üretim sisteminin performansını nasıl ölçmeliyiz?

 • Farklı üretim sektörlerinden uygulama örnekleri

 • Örnek uygulama çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 2 tam gün (14 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

 • Üretim süreçlerini iyileştirmek ve darboğaz noktalarını ortadan kaldırmak  isteyen, şirketinde kayıpları azaltmayı veya büyük oranda yok etmeyi düşünen ve ürün maliyetlerini düşürürerek verimliliğini ve üretim karlılığını artırmayı hedefleyen işverenler, 

 • Yalın üretim sisteminin nasıl kurulacağını ve şirket içinde yalın üretim mantığının ve bilincinin nasıl oluşturulacağını öğrenmek isteyen üretim yöneticileri, 

 • Yalın üretim sistemiyle kayıpları belirlemek ve ortadan kaldırmak için hangi araçları nasıl uygulayacağını öğrenmek isteyen mühendisler, üretim sorumluları ve uzman teknik personel bu eğitime katılabilir.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar; 

 • Yalın Üretime geçebilmek için nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda fikir sahibi olurlar. 

 • Bugüne kadar baktıkları çerçevenin dışına çıkarak yaptıkları işe farklı boyutlardan bakarak her adımda israfı nasıl önleyebileceklerini ve bunu çalışanlara nasıl aktarabileceklerini öğrenecekler.

 • Üretim ve üretime destek süreçlerde değer ile israfı ayırt edebilmeyi, kayıpların nasıl belirleneceğini  ve nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin genel fikir sahibi olarak kendi süreçlerinde uygulama öncesi genel bir bakış açısına sahip olurlar.

 • Farklı sektörlerdeki yalın üretim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar. 

 • Çalıştığı şirkette yalın üretim sisteminin ne derece uygulanabileceği hakkında öz değerlendirme yapma imkanı elde ederler.

 • Türev Yönetim Danışmanlığı’nın ve eğitmenin yalın üretim uygulama tecrübelerinden yararlanırlar.

bottom of page