top of page

Yazılı İletişim ve Raporlama Teknikleri

(Eğitim Kodu : OİK-32 )

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimin amacı kurum içi çalışanların departmandan departmana, bireyden bireye, çalışandan yöneticisine sözlü ve/veya yazılı iletişim kanallarını kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini; genel itibariyle hangi konularda hataların yapıldığını; sözlü yada yazılı iletişim kazalarını nasıl önleyebileceklerini göstermektir. Eğitim şirket içinde birimlerin birbirlerine bilgi aktarmalarında kullanacakları raporlama sistemetiğini nasıl kurgulayacaklarını, ne tip noktalara dikkat etmeleri gerektiğini kısacası yazılı iletişim diplomasisini öğretmeyi amaçlamaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 1. İletişim nedir? Neden önemlidir?

  1. Bireysel İletişim

   1. Bireysel iletişimde hassas noktalar nelerdir?

   2. Bireysel iletişimde kişilik yapıları ne kadar önemlidir?

   3. İletişim nasıl sağlanır? ( Sözlü-yazılı-bedensel)

  2. Kurumsal iletişim

   1. Kurum içi iletişim

   2. Kurum dışı iletişim           

    1. Şirket-tedarikçiler arası iletişim

    2. Şirket-birlikte iş yapılan firmalar(partner) arası iletişim

    3. Şirket-müşteriler arası iletişim

    4. Şirket-resmi kurumlar(banka,vergi dairesi, oda gibi) arası iletişim

  3. İletişimde dinlemenin önemi

   1. Doğru-yanlış dinleme türleri

   2. Dinleme ile duymanın farkı

 2. Yazılı iletişim nedir? Neden önemlidir?

  1. Yazılı iletişim türleri (rapor, e-mail, istatistik, analiz, araştırma...)

  2. Raporlama ile ilgili detaylar

   1. Rapor yazımında dikkat edilecek hususlar

   2. Rapor genişlikleri ve süreleri

   3. Raporların sunum yöntemleri 

   4. Raporların yazılı ve sözlü sunumu üzerine tavsiyeler

   5. Raporların arşivlenmesi

  3. Kurum içi raporlamada dikkat edilecek detaylar

   1. Finansal raporlamalar

   2. Satış ve pazarlama raporları

   3. Üretim raporları

   4. İdari işler ve insan kaynakları raporları

   5. Yönetim raporları

  4. Kurum dışı raporlamada dikkat edilecek detaylar (Gizlilik, ön yazı, içerik detayları, stratejik bilgilerde sınır...)

  5. Yazılı iletişim diplomasisi

   1. Hiyerarşik yapı/makam diplomasisi

   2. Yazılı hitabet şekilleri (kurum içi, kurum dışı ve kişisel)

   3. Yapılan yazım hataları

   4. Yazılı metin hazırlama ve yazım teknikleri

   5. Resmi kurum ve kişisel yazışmalarda dikkat edilecek hususlar

   6. Yazışmalarda estetik (e-posta, mektup, rapor, sunum, yazışma)

   7. Kurumsal marka ile yazılı iletişimin ilişkileri

   8. Yazışmaların arşivlenmesi 

 3. Raporlama örnekleri ve yorumlama

  1. Kurum içi rapor örnekleri ve yorumları

   1. Finansal raporlama örnekleri ve yorumlama

   2. Satış ve pazarlama rapor örnekleri ve yorumlama

   3. Yönetim rapor örnekleri ve yorumlama

  2. Kurum dışı rapor örnekleri ve yorumları

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime şirkette çalışan ve gerek eş düzeylilere, gerek yöneticilere ve gerekse şirket dışı üçüncü şahı ve kurumlara rapor hazırlayan ve sunan her çalışan ve yönetici katılabilir. Bu eğitim gerek rapor hazırlayanlar için gerekse de raporları okuyup değerlendirenlerin katılımı için uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitime katılan tüm katılımcılar konumları her ne olursa olsun öncelikle kurum içi birbirleriyle ve kurum dışı üçüncü kişi ve kurumlarla nasıl bir iletişim kurabileceklerini öğrenirler. İş hayatında kurulan ilişkilerde diplomasinin önemi büyük olduğundan bu eğitim iletişim(sözlü-yazılı) diplomasisinin öğrenilmesi açısından katılımcılara fayda sağlamaktadır. Hazırlanan raporlarda hangi şekil şartlarına dikkat edilmesi gerektiği, rapor estetiğinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, sunumunun nasıl yapılması gerektiği gibi ana konularda katılımcılar bilgi sahibi olurlar. Kısacası katılımcılar yazılı ve sözlü iletişimin detaylarını ve karşıdaki kişi yada kurumu nasıl etkileyebileceklerine dair bilgiler edinirler.

bottom of page