top of page

Yurt Dışında Yeni Müşteri Bulma ve Hedef Pazar Seçimi

(Eğitim Kodu : SPE-30 )

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitim, yurt dışına açılmak isteyen veya yurt dışında yeni pazarlarda büyüme hedefinde olan şirketlere yönelik geliştirildi. Eğitimin temel amacı, yurt dışında hedef Pazar belirleme ve yeni müşteriler bulma konusunda bilgi ve tavsiyeler vermektir. Farklı ülkelerde elde edilen uygulama deneyimlerini paylaşmak da, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Yurt dışı satış kavramı

 • Yurt dışı satışın adımları

 • Hedef pazar oluşum aşamaları

 • Global firma imajının oluşturulması

 • Yurt dışı satışta hedef Pazar seçme ve yeni müşteri bulmanın adımları

 • Uluslar arası piyasaların araştırılması

  • Bölgesel ve ülke bazlı istihbarat kaynakları ve kaynaklara ulaşımda püf noktalar (Avrupa, USA ve Uzak Doğu veri kaynakları ve örnek vaka ile incelenmesi)

  • Hedef Pazar, Müşteri ve Rakip kıyaslama şablonunun oluşturulması ve uygulaması (Örnek Şablon ile sunum)

 • Yurt Dışı Pazar araştırma süreçleri ve teknikleri

  • Araştırma süreç şablonu ve planlama (örnek şablon ile uygulama)

  • Araştırma tekniklerinde kullanılan ekipmanlar (örnek ekipmanlar ve kullanım alanları)

 • Piyasa Araştırma Hedefleri

  • Örnek vaka ile anlatım

 • Veri Kaynakları

  • Birincil ve ikincil veri kaynakları, içerikleri ve kaynaklara ulaşım (Almanya pazarı örnek olay incelemesi)

  • USA, Avrupa ve Uzak Doğu online ve offline veri kaynakları ve kaynaklara ulaşım yöntemleri (örnek uygulamalar ile anlatım)

  • Az Gelişmiş ülkeler için güvenilir veri kaynakları (örnek uygulama)

 • Veri Toplama Yöntemleri

 • Veri Analizi ve Sunumu

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 Gün (7 Saat) Sürelidir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, İhracata başlamak isteyen ya da var olan ihracatlarını arttırmak, yurtdışından yeni müşteri bulma niyetinde olan KOBİ'ler, işletme sahipleri, genel müdürler, ihracattan sorumlu müdürler ve ihracat bölüm çalışanları.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Yurt dışında hedef Pazar seçimi ve yeni müşteri bulmanın adımları hakkında bilgi sahibi olurlar.

 • Yeni müşteri bulmada uluslararası piyasa araştırmasının gerekliliği konusunda sağlam bir anlayış kazanıp, araştırma için gerekli olan veri kaynaklarının tespiti ve elde etme yöntemlerini kavrarlar.

 • Şirket karar mekanizmasının ihtiyaç duyduğu veri ve bilgilerin karşılanmasını sağlayacak araştırma projeleri planlayıp, uygulayabilir düzeye gelirler.

 • Yurt dışı Pazar araştırma teknikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olarak, araştırma hedefine uygun tekniği belirlerler.   

 • Hedef pazarlar hakkında rakip ve rekabet istihbaratı geliştirmek için verilerin etkin bir şekilde nasıl analiz edileceği konusunda bilgi sahibi olurlar.

 • Analiz ve araştırma teknikleri ışığında uluslararası fırsatların nasıl değerlendirilebileceği konusunda yorumlama becerisini kazanırlar. 

bottom of page