top of page

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

(Eğitim Kodu : OİK-31 )

EĞİTİMİN AMACI:

Kurumlar artan rekabet koşullarında pazar paylarını arttırma, karlılıkları yükseltme, kurumsal değerleri güçlendirme gibi konularda rakipleriyle yarışırken, bu sürecin istenildiği gibi geçilebilmesinin, başarının en önemli faktörü olan İNSAN faktörünün BİLGİ, BECERİ ve PSİKOLOJİK  ÖZELLİKLERİ' ne bağlı olduğunun farkındadır. Bizlerde eğitime katılan kişilere bu farkındalıkları da göz önüne alarak, etkin bir işe alma sürecinin nasıl olması gerektiğini, bu süreçte kullanılabilecek yöntemleri ve teknikleri aktaracağız.

İşe alım ve yerleştirme sürecinin birinci adımı ise eleman ihtiyacı olan ilgili pozisyona uygun aday ile yapılacak iş görüşmesi yani diğer adıyla mülakatın gerçekleştirilmesidir. Bu eğitimin temel amacı, “işletmemizin ihtiyacına ve ilgili pozisyona uygun en doğru personelin” şirketimize uygun olarak tasarlanan yetkinliklere göre seçilmesi ve yerleştirilmesine yardımcı olmak ve katılımcıların bu konudaki pratiklerini geliştirmektir.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Yetkinlik kavramı

  • Yetkinliğin tanımı, unsurları, tarifi

  • Yetkinliklerin kurumsal ve kişisel etkileşimi

  • Yetkinliklerin belirlenmesi

  • Yetkinlikler de kritik başarı faktörleri

  • Kurumsal ihtiyaca göre yetkinliklerin sınıflandırılması

 • Mülakat kavramı

  • Mülakatı yapacak kişinin seçilmesi ve dikkat etmesi gereken hususlar

  • İşletmemize alacağımız personel için kullanabileceğimiz mülakat teknikleri

   • Mülakat yöntemleri

   • Soru sorma teknikleri

   • Mülakatın etkinliğini arttırmak için yapılması gerekenler

  • Mülakat aşamaları ve önemi

  • Mülakatta sorulabilecek sorular ve bu soruların analizi

  • Yapılan mülakatta elde edilen sonuçların ve yapılan gözlemlerin analiz edilmesi

  • Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları

   • Görüşmeciden Kaynaklanan İletişim Hataları

   • Adaydan Kaynaklanan İletişim Hataları

  • İşe alınacak personelin veya personellerin seçilmesi ve işe yerleştirme

 • Uygulama görüşmesi, örnek iş alma görüşmeleri

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Kurumların personel ve insan kaynakları departmanlarında çalışanlar, personel seçimi yapan tüm orta ve üst düzey yöneticiler bu eğitime katılabilirler.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitimin sonunda;

 • Yetkinlik bazlı mülakat süreci ve tekniklerini,

 • Yetkinliklerin şirkete ve işe özel olarak tanımlanabilmesini,

 • Mülakatlarda etkin davranabilmeyi,

 • Mülakata alınan kişinin sınırlı zamanda iyi analiz edilebilmeyi,

 • Hangi bilgilerin öncelikli, hangi bilgilerin detaylı alınması gerektiğini,

 • Mülakata giren kişiyle etkili iletişim kurulabilmeyi,

öğrenirler ve bu konularda uygulamalarla pratiklerini geliştirirler.

bottom of page