top of page

EĞİTİMİN AMACI:

Günümüz koşullarının hızla değişime uğraması nedeniyle çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, beklentiler, yönetim teknikleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.

 

Bu zorunluluktan hareketle tasarlanan ve piyasada muadili bulunmayan eğitimin ana amacı, katılımcıların etkin yöneticilik meziyetleri kazanmalarına yönelik bilgiler vermek, eğitime katılan yöneticilerin gerek kendileri, gerekse şirketi için insanı yönetme noktasında daha fazla katma değer sağlayabilmelerine destek sağlamaktır. Katılımcıların yaşayarak öğrenecekleri eğitim içerisinde sanal şirket kurulacak, kurulacak sanal şirket üzerinden yapılacak uygulamalar ve verilecek somut tavsiyeler ile katılımcıların bakış açılarını genişletmek ve aldıkları bilgileri uygulamaya geçirmelerine destek olmak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİM UYGULAMA MODELİ:

Eğitimin interaktif uygulama çalışmaları bir sanal şirket kurgusu üzerinden sürdürülecektir. İlk eğitimde katılımcılar kendi çalıştıkları sektör dışında bir sektörden sanal şirket kuracaklar. Ardından kurdukları şirketin ismini, sektörünü, büyüklüğünü, iş yapısını, organizasyon yapısını oluşturacaklar. Kendi aralarında bu şirketin organizasyon şemasındaki görevleri paylaşacaklar. Katılımcılar, eğitim süresince kurgu şirket üzerinde kendileri için belirledikleri görevler üzerinden eğitim danışmanın verdiği vaka çözümleme çalışmalarını yürütecekler. Tüm eğitim boyunca bu çalışma devam edecek. Son modülde sanal şirket üzerinden yürütülen vaka çözümleme çalışmaları ve katılımcıların modüllerin sonrasında yapacakları uygulama ödevlerinin sonuçları, work shop çalışmasında eğitim danışmanın moderatorlüğünde analiz edilecek ve eğitimde anlatılan teorik bilgiler çerçevesinde analiz edilecektir. Analiz sonucunda eksik kalan bilgiler uygulama çalışmaları ile ilişkilendirilerek tamamlanacaktır. Böylelikle katılımcıların yaşayarak öğrenmeleri, bilgileri pekiştirmeleri ve bütünleştirebilmelerine imkan tanınmış olacaktır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 

1.MODÜL (1 gün / 7 saat)

 • Yönetim ve yöneticilik tarifi

 • UYGULAMA: Sanal şirket kurgusu oluşturma çalışması

 • Yöneticinin beş temel fonksiyonu

  • Planlama

  • Bir yönetici etkin bir şekilde zamanını nasıl planlamalı?

  • Etkili iş planı yapma yöntemleri

  • Zaman yönetiminin önündeki psikolojik engeller neler? Nasıl aşılabilir?

  • UYGULAMA: Eğitmen moderatorlüğünde iş planı yapma

 • Organizasyon

 • Organizasyon şema

 • Prosedür ve talimat hazırlama

 • Ekibe iş dağılımı yapma

 • Liderlik

 • Yöneticiler için liderlik neden önemlidir?

 • Lider kime denir? Lideri kim belirler?

 • Liderliğin şirkete, yöneticiye ve çalışanlara sağladığı faydalar

 • İnsanlar neden bir lidere ihtiyaç duyarlar?

 • Lider nasıl giyinmeli, nasıl konuşmalı, nasıl davranmalı?

 • Çalışanların gönlünü fetheden lider olmanın 10 adımı

 • UYGULAMA ÖDEVİ: Katılımcılara bir sonraki modüle kadar çözmeleri için bir örnek olay verilecek. Söz konusu çalışma her katılımcı tarafından yapılacak ve sonuçları rapor halinde aynı ay içerisinde eğitim danışmanına eposta ile iletilecektir. Gelen cevaplar bir sonraki eğitimde yorumlanacaktır.

 

2.MODÜL (1 gün / 7 saat)

 • Uygulama ödevlerinin sunumları ve grup çalışmasıyla çözümlenmesi

 • Uygulama ödevi sonuçlarının şirkete uyarlanması

 • Tarihten günümüze başarılı liderler ve özellikleri

 • Koordinasyon

 • Ekip içi uyumu sağlama

 • Ekibin diğer departmanlarla ilişkileri düzenleme

 • Takım ruhu sağlama

 • Toplantılar planlama ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlama

 • UYGULAMA: Koordinasyon toplantısı

 • Takip ve Kontrol

 • İş ve çalışan takibi ile ilgili yöntemler

 • Neler nasıl kontrol etmeli?

Kontrol sonuçların nasıl yorumlanmalı ve nasıl karar alınmalı?

 • UYGULAMA ÖDEVİ: Katılımcılara bir sonraki modüle kadar çözmeleri için bir örnek olay verilecek. Söz konusu çalışma her katılımcı tarafından yapılacak ve sonuçları rapor halinde aynı ay içerisinde eğitim danışmanına eposta ile iletilecektir. Gelen cevaplar bir sonraki eğitimde yorumlanacaktır.

 

3.BÖLÜM (1 gün / 7 saat)

 • Uygulama ödevlerinin sunumları ve grup çalışmasıyla çözümlenmesi

 • Uygulama ödevi sonuçlarının şirkete uyarlanması

 • Ekibimizdeki çalışanları motive etme yöntemleri nelerdir?

 • Performans değerlendirmelerde nelere dikkat etmeliyiz?

 • Terfi etmeyi bekleyen çalışanların beklentilerini nasıl yönetmeliyiz?

 • Adil davranılmadığını düşünen personeli nasıl yönetmeliyiz?

 • Çalışanımızı yaptığı işle ilgili nasıl eğitmeli ve geliştirmeliyiz?

 • Yönetici-çalışan ve çalışan-çalışan arası ilişki çatışmalarını yönetme

 • Yetki-sorumluluk belirsizliği

 • Güç kaybetme

 • Rekabet

 • Yanlış anlama

 • Dışlama

 • Stres

 • Ego

 • Kaynak yetersizliği

 • Dedikodu

 • Otoriteyi reddetme

 • Yöneticilikte iknanın psikolojisi

 • Bir yönetici hangi kişilikteki kişiyi nasıl ikna edilebilir?

 • Farklı yaş gruplarındaki personele nasıl davranılmalıdır?

 • İknayı kolaylaştıran kelimeler

 • VAKA ANALİZİ: Konuyla ilişkili eğitmenin verdiği yaşanmış olaylardan derlenmiş vakanın grup çalışmasıyla çözümlenmesi

  • İş yaşamında ortaya çıkan stresin yöneticilik performansına etkisi

  • Baskı altında sakin kalabilme ve stresi kontrol etme yöntemleri

  • TEST: Strese karşı ne derece dayanıklıyız?

 

UYGULAMA ÖDEVİ: Katılımcılara bir sonraki modüle kadar çözmeleri için bir örnek olay verilecek. Söz konusu çalışma her katılımcı tarafından yapılacak ve sonuçları rapor halinde aynı ay içerisinde eğitim danışmanına eposta ile iletilecektir. Gelen cevaplar bir sonraki eğitimde yorumlanacaktır.

 

 

4.BÖLÜM (1 gün / 7 saat)

 • Uygulama ödevlerinin sunumları ve grup çalışmasıyla çözümlenmesi

 • Uygulama ödevi sonuçlarının kendi işyerlerine uyarlanması

 • Strateji ve stratejik planlama nedir?

 • Stratejik yönetim süreci nasıl işler?

 • Stratejik düşünme bir yönetici için neden önemlidir?

 • Alternatif temel stratejiler

 • Stratejik analiz nasıl yapılır?

 • Strateji belirleme öncesi mevcut durum belirleme yöntemleri

 • SWOT analizi

 • Stratejik karar vermenin püf noktaları

 • Stratejik planın hazırlanması ve hayata geçirilmesi

 • Stratejik kontrol, değerleme ve analiz

 • Raporlama ve yazım teknikleri

 • UYGULAMA çalışması

 

ÖDEV: Katılımcılara bir sonraki eğitime kadar çözmeleri için bir örnek olay verilecek. Söz konusu çalışma her katılımcı tarafından yapılacak ve sonuçları rapor halinde aynı ay içerisinde eğitim danışmanına eposta ile iletilecektir. Gelen cevaplar bir sonraki eğitimde yorumlanacaktır.

 

5.BÖLÜM (1 gün / 7 saat)

 • Tüm uygulama ödevlerindeki çözümlerin grup sözcülerini tarafından sahne sunulması ve 

 • Tüm uygulama ödevlerinin ve vaka çözümlerin eğitmenin yorumlaması ve sonuçların teorik bilgilerle desteklenmesi

 • Anlatılan konuları kapsayan yönetimsel problemleri çözümlemeye yönelik genel örnek olaylar üzerinde work shop çalışması yapılacak.

 • Yönetici olarak gelişim alanlarımızı belirleme

 • Yöneticiler için hayat boyu gelişim kılavuzu

 • Gelişimize katkı sağlayabilecek kitap, dergi ve makale önerileri

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim 5 gün (35 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitim orta ve üst düzey yöneticilere yöneliktir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda katılımcılar,

 • Eğitim içerisinde verilen bilgiler ve yapılan testlerle kendilerini ve yapabilirliklerini daha iyi tanıyabilecekler.

 • Stratejik düşünebilme ve stratejik analiz becerilerini geliştirmiş olacaklar. Bu konuda somut uygulama tavsiyeleri alacaklar.

 • İnsanı yönetme ve liderlik noktasında kendilerine ve çalıştıkları şirkete daha fazla katma değer sağlayabilecek bilgi ve beceriler elde edeceklerdir.

 • Etkin bir yöneticinin sahip olması gereken iletişim, imaj ve davranış tarzları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu konudaki bakış açılarını genişletmiş olacaklardır.

 • Çalışanlarının gönülden kabulleneceği ve saygı duyacağı lider olmanın sırlarını öğrenecekler.

 • Yönetimin olmazsa olmaz beş temel fonksiyonu olan “planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve kontrol” konusunda bilgi ve tecrübelerini güncelleme imkanı elde edebileceklerdir.

 • Zamanlarını daha etkin kullanabilecek tavsiyeler alacaklar.

 • Ayrıca çalışan yönetimi ile ilgili mevcut bilgi ve becerilerini pekiştirme imkanı elde edecekler ve bildikleri ama farkına varamadıkları konularda farkındalık düzeylerini artırabileceklerdir.

 • Aldıkları bilgilerin birçoğunu eğitim süresince davranışlarına yansıtabilecekler.

 • Eğitim danışmanlarının, yönetsel tecrübelerinden yararlanmış olacaklar.

 • Eğitimde yapılan uygulama ve ödev çalışmaları ile interaktif bir eğitim alacaklar. Böylelikle teoriyle pratiği harmanlama fırsatı elde edecekler ve motivasyonu yüksek bir eğitim alma imkanı elde etmiş olacaklardır.

Yönetici Geliştirme

(Eğitim Kodu : UZM-08 )

bottom of page