top of page

Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri

(Eğitim Kodu : OİK-21 )

EĞİTİMİN AMACI:

Zor insanlar (müşteri, yönetici, patron, tedarikçi, iş arkadaşı, anne, baba, eş vs.), iş ve özel yaşantımızda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu kişilerle iletişim kurmak, müzakere etmek ve onları ikna etmek hiçte kolay değildir. Durum böyle olunca, hem iletişim başarılı olmamakta, hem kişi veya kişiler yoğun bir şekilde stres yaşamaktadırlar.

Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimde temel amaç, zor insanlarla başa çıkabilme teknikleri, olası çatışmaları giderme ve onlarla etkin bir şekilde müzakere etme ile ilgili izlenmesi gereken süreci adım adım aktarmaktır. Konu, üç farklı açıdan ele alınmaktadır. Birincisi, kişinin kendisini tanıması (ben ve ben); ikincisi, karşısındakini veya karşısındakileri tanıması (ben ve biz); ve üçüncüsü, kişinin karşısındaki veya karşısındakilerle etkin bir iletişim kurmasıdır (ben ve onlar). Eğitim sırasında yapılacak çeşitli uygulamalar ile bazı katılımcıların bu konuda pratik yapmalarına imkan tanınacaktır

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • BEN VE BEN
  1. İnsan zihin haritası ve beyin kimyasının ABC’sini tanıma
  2. İnsanda şartlanmanın doğasını tanıma

  3. Zor insanlar kimlerdir?

  4. Zor insanlar karşısında neler hissederiz?

  5. Zor insanlar karşısında kendimizi ruhsal olarak nasıl kontrol edebiliriz?

  6. İş / özel hayatımızda karşımıza çıkan sorun ve fırsatları tanımlama ve ayırt etme bakışı

 • BEN VE ONLAR
  1. Müzakere süreci nasıl olmalıdır?

  2. Müzakereye hazırlık süreci (çıkar-amaç-güçler dengesi farkındalığı)

  3. Etkin dinleme ile karşımızdakileri anlama

  4. Ve tabii empati göstermek!

  5. Müzakerede diksiyon ve hitabet nasıl kullanılmalı?

  6. Zor insan tipleri ve müzakerede ikna etme yöntemleri

 • BEN VE BİZ
  1. Yaşadığımız çatışmalar karşısında nasıl davranmalıyız?

   •  İlişki çatışmaları genellikle hangi konularda daha çok ortaya çıkar? 

   • Çatışmanın gruplar arasındaki etkisi nasıl anlaşılabilir?  

   • Çatışmaya taraf olanlar ya da olmayanlar belirlenebilir mi?

   • Çatışmalarda ertelemekten kaçınma becerileri (şimdinin gücü )

   • Çatışmanın yönetilmesi ve gerektiğine yönlendirilmesinde çatışma kaynakları nasıl tespit dilebilir?

   • İlişki çatışmalarını ve ortaya çıkan anlaşmazlıkları giderme teknikleri

  2. Ortaya çıkmış bir gerginliği ortadan kaldırma teknikleri

  3. Kişisel ve Kurumsal verimsiz çalışma ve çatışma önlenmesi

  4. Uygulama çalışması

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

 • Tüm iletişim kazazedeleri ( olmayan var mı?),

 • Kişisel ve /veya mesleki ilişkilerindeki iletişimi ve karşısındakiyle müzakere etmeyi daha iyi noktalara taşıma arzusunda olan her birey,

 • Müşteri ile ilişkilerini daha olumlu ve iyi oluşturmak isteyen tüm satış/pazarlama kadroları,

 • İş arkadaşları ve yöneticileri ile diyaloglarını çatışmalara olanak vermeden zarafetle yürütme arzusunda olanlar,

 • Daha iyi sunuşlar yapmak isteyen tüm konuşmacılar,

 • Diyalogların birkaç adım ötesini hesaplayarak sohbetleri kendi lehinde yürütmeyi ve çatışmaları engellemeyi arzu eden herkes bu eğitime katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Bazı durumlarda ilişkiyi bilinçli veya bilinçsizce insanın kendisinin zorlaştırdığını fark edecekler.

 • Zor insanlar karşısında kendini kontrol edebilecek şekilde kendileri ile yüzleşecekler.

 • Şirket içi ve şirket dışında zor insanların karakteristik özelliklerini ve düşünce sistemini daha iyi tanıyabilecekler.

 • Zor insanları müzakere sürecinde ikna edebilmenin tekniklerini öğrenecekler,

 • Zor insanlarla yaşadıkları çatışmaları olumluya çevirme yöntemlerini öğrenecekler,

 • Çalışma hayatında karşılaşılabilecek olumsuzluk kaynaklarını fark edip, farklı durumlara karşı hazırlıklı olma anlayışını benimseyecekler,

 • Olumsuz durumlar sonucunda yaşanan yıkıcı duyguların etkilerini en aza nasıl indirilebileceği konularında farkındalık kazanacaklardır.

bottom of page