top of page

Finansal Hizmetler Danışmanlığı

finansal-hizmetler-danışmanlığı.jpg
finansal-hizmetler-danışmanlığı.jpg
finansal-hizmetler-danışmanlığı.jpg

Şirketler, faaliyetlerini sürdürürken doğru finansal tercihlerle ürettikleri sonuçlara katkı sağlamaya çalışmaktadırlar. Her finansal tercih farklı avantaj ve dezavantajları barındırdığı için gelişim noktaları ve dikkat edilecek noktalar da farklılık göstermektedir.

Şirketler maliyet kontrolünü yapabilme, şirket içi ve dışı paydaşlarının güvenini sürekli kılma, hitap ettikleri pazarı büyütme, tüm operasyonel adımlarının elastikiyetini artırma amacıyla hareket ederken pek çok finansal problemle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu süreci yaşarken doğal olarak kendi yapabilirlikleri çerçevesinde nasıl bir rekabet üstünlüğü yaratabileceklerini bilmek ve bu rekabet üstünlüğünü kurgulamak isterler.

Kurguladıkları strateji her ne olursa olsun bu stratejinin mutlaka bir finansal yansıması olacaktır. Şirketlerin büyüme stratejisini uygulamayı tercih ettikleri dönemlerde her %1’lik büyümelerini finanse etmek için ek bir kaynağa ihtiyaçları vardır. Küçülme stratejisini tercih ettikleri dönemlerde ise atıl bir kaynak oluşmaktadır.

Şirketler finansal faaliyetlerini doğru kurgulayıp, doğru yönetebildikleri ölçüde performans göstergeleri olumlu seyretmektedir.

Finansal Hizmetler Danışmanlığı bölümümüz bu alandaki deneyimlerini üç ana hizmet başlığı olarak sunmaktadır;

finansal-hizmetler-danışmanlığı.jpg

Finansal Hizmetler Danışmanlığı

mali-yapılanma-danışmanlığı.jpg

Mali Yapılanma Danışmanlığı

karlılık-yönetimi-danışmanlığı.jpg

Karlılık Yönetimi Danışmanlığı

bottom of page