top of page

Mali Yapılanma Danışmanlığı

mali-yapılanma-danışmanlığı.jpg
mali-yapılanma-danışmanlığı.jpg
mali-yapılanma-danışmanlığı.jpg

Şirketlerin operasyonel işleyişlerine uygun bir mali takip yapısının kurulması ve bu kurulan yapının sağlıklı işletilmesi sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Şirketlerin sürdürülebilirliğini destekleyen önemli unsur denetlenebilir olmasıdır. Faaliyet alanı ne olursa olsun, büyüklüğü ne olursa olsun şirketler kendilerine uygun bir modelle denetlenmelidir.

Denetim için gerekli olan mali bilgiler şirket yapısına, yönetim anlayışına, içsel tercihlerine ve mevzuat kısıtlamalarına uygun olarak biriktirilmeli, tasnif edilmeli ve şeffaf bir şekilde raporlanmalıdır. Bunun için iyi bir alt yapı kurgulanmalıdır.

Finansal Hizmetler Danışmanlığı birimimizde ki uzman danışmanlarımız Mali Yapılanma Danışmanlığı başlığı altında aşağıda sıralanan hizmetleri müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • Mevcut Durum Analizi çalışmaları

 • Mali işler departmanı yapılanma çalışmaları

 • Mali işler çalışma modeli tasarımı

 • Mali işler fonksiyonel alt adımlar oluşturma çalışmaları

 • Mali işler fonksiyonel alt adımlar ölçme çalışmaları

 • Mali raporlama standartları oluşturma çalışmaları

 • Entegre raporlama çalışmaları

 • Mali işler operasyon destek hizmetleri

 • Hesap planı oluşturma çalışmaları

 • Mali işler uygulamaları el kitabı oluşturma çalışmaları

 • Grup şirketler mali işler işleyiş modellemesi çalışmaları

 • Grup şirketler konsolidasyon muhasebesi çalışmalar

bottom of page