top of page

Başkanın Mesajı

Ekonomik oyuncular olarak şirketlerin değişen koşullara uyum sağlayabilmesi, kurumsallaşma düzeylerini arttırarak hedeflenen verimliliğe ulaşabilmeleriyle mümkün olabilmektedir.

 

Zorlu rekabet şartlarında yöneticilerin profesyonel yönetimi öğrenmeleri ve uygulamaları artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Geleneksel metotlar yeni beklenti ve ihtiyaçlar nedeniyle güncelliğini yitirmektedir. Her geçen gün toplumun tüm kesimleri yeni arayışlarına cevap verilmesini talep etmektedir. Bu arayışlar yaşamın her safhasında kendini göstermektedir. 

 

Yola çıkış parolası “yaşamsal çözümler üretmek” olan şirketimiz, bu güne kadar yaptığı tüm çalışmalarda bu parolaya uygun hareket etmiştir. Gerek danışmanlık projelerinde gerekse eğitim hizmetlerinde ana amacımız, aktarılan bilgilerin kullanılabilir ve kolay uygulanabilir bilgi haline dönüştürülmesidir. Bu nedenle tüm süreçlerimiz bu anlayışa göre tasarlanmıştır.

 

Şirket yönetimlerinde bilginin gittikçe daha da önem kazandığı günümüzde tüm şirket hissedar ve yöneticilerinin bu gerçeği göz ardı etmeyerek bilgiye yatırım yapmaları kaçınılmazdır. Bilginin doğru yerde, doğru zamanda ve şirkete fayda sağlayacak şekilde kullanılması şirketler açısından önemli bir gerekliliktir. Günümüz koşullarında işletmelerin iyi bir stratejiyle yola çıkması ve bu stratejik planlamanın gereklerini yerine getirmeleri şirketlerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

 

Yürüttüğümüz danışmanlık projelerinde müşterilerimizin izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde proje süreçlerini yönetmekteyiz.

 

Türev Danışmanlık grubu olarak, bu konuya gereken önemi vermekte ve 22 yıllık sektör deneyimimiz ile profesyonel danışman kadromuzun birikimlerini birleştirerek, profesyonel yönetim alanına farklı bir bakış açısı getirmek için çaba sarf etmekteyiz.

bottom of page